26. јануар 2014. године

 

"Железнице" започеле набавку кршећи закон

 

  

Топлички центар за демократију и људска права започео је надзор над поступком јавне набавке извођења радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I, чији је наручилац Акционарско друштво "Железнице Србије".
 

"Железнице Србије" покренуле су поступак јавне набавке и израдиле конкурсну документацију, а да о томе нису обавестиле грађанског надзорника, што је у супротности са Законом о јавним набавкама и Решењем Управе за јавне набавке бр. 119-01-20/13-01. Топлички центар за демократију и људска права се тим поводом обратио генералном директору наручиоца Драгољубу Симоновићу са захтевом да грађанском надзорнику омогући састанак са члановима комисије за јавну набавку, као и да достави неопходна документа како би се посао грађанског надзорника обављао неометано и у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о грађанском надзорнику.
 

С обзиром да "Железнице Србије" нису у целости поступиле по захтеву грађанског надзорника, Топлички центар за демократију и људска права се обратио Управи за јавне набавке, председнику Владе Републике Србије Ивици Дачићу и првом потпредседнику Владе Александру Вучићу и обавестио их о уоченим неправилностима с обзиром да над "Железницама Србије" а.д. оснивачка права врши Влада Републике Србије.
 

Све информације везане за ову јавну набавку, чији је почетак обележило кршење закона од стране наручиоца, биће објављиване на страни "Јавне набавке - Грађански надзорник".
 

Заинтересована лица за наведену јавну набавку могу се обратити грађанском надзорнику путем електронских адреса office@topcentar.org.rs и toplickicentar@yahoo.com.

   

Повезани текстови: