15. фебруар 2012. године

 

Зашто тужилаштво ћути?

 

  

Извештај Државне ревизорске институције о ревизији годишњег финансијског извештаја Министарства животне средине и просторног планирања за 2010. годину на убедљив начин је потврдио раније изнете наводе Коалиције за надзор јавних финансија о тешким финансијским злоупотребама у овом министарству.

 

Државна ревизорска институција је на недвосмислен начин утврдила да су одговорни у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања и Фонду за заштиту животне средине у бројним случајевима прекршили Закон о јавним набавкама и Закон о буџетском систему. Таквим противзаконитим поступањем, српским јавним финансијама причињена је штета која се мери десетинама милиона динара.
 

Коалиција за надзор јавних финансија сматра да се само процесуирањем и кажњавањем одговорних могу спречити злоупотребе и корупција који долазе из самог врха власти. Због тога, још једном позивамо тужилаштво да на бази чињеница утврђених од стране организација грађанског друштва и Државне ревизорске институције против актуелног министра Оливера Дулића и других одговорних лица покрене одговарајуће кривичне поступке.
 

Уколико и овога пута буде изостала реакција надлежног тужилаштва, грађанима Србије биће упућена јасна порука да ни очигледно и од стране надлежних државних органа утврђено пустошење и руинирање јавних фондова није предмет интересовања српског правосуђа, као и да су владини службеници и њихови сарадници изнад закона и изван домашаја правде.

 

Међу бројним случајевима кршења Закона о буџетском систему и Закона о јавним набавкама који су утврђени у поменутом извештају од стране Државне ревизорске институције су и:
 

1. Набавка услуге израде веб портала "Очистимо Србију":

 

Утврђено је да је извршено плаћање услуге за израду софтвера у износу од 2.561.000 динара без доказа о квалитетном извршењу услуге, односно без писаног доказа да је пословна промена настала и уговорен посао извршен. Испостављени рачун није доказ да је услуга извршена у уговореном квалитету и обиму, односно није доказ о насталом пословном догађају.
 

2. Промоција акције "Очистимо Србију" током одржавања тениског турнира "Serbia Open":

 

Утврђено је:


Да је конкурсна документација и понуда непотпуна, јер не садржи све обавезне елементе конкурсне документације у поступцима јавних набавки што није у складу са чланом 2. став 1. тачка 6. и чланом 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки;

Да комисија за спровођење поступка јавне набавке није извршила поређење по елементима уговорене услуге, односно радова са тржишним ценама како би обезбедила да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене што није у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама;

Да уговор о пословној сарадњи закључен између ''Family Sport'' d.o.o. Београд и ''News-Wall'' д.о.о Београд није доказ о искључивом праву закупа огласног простора и ексклузивном праву за продају огласног простора током одржавања АТП турнира, Министарство није спровело поступак јавне набавке услуга промоције акције „Очистимо Србију“ у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама;

Да је ''News-Wall'' д.о.о Београд услугу промоције акције ''Очистимо Србију'' током одржавања АТП турнира ''Serbia Open 2010'' у износу од 19.790.000 динара, односно 23.481.000 динара са ПДВ-ом започео пре уговора, јер су радови морали бити окончани до почетка одржавања турнира, односно 01.05.2010. године, што није у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему;

Да је предмет уговора набавка услуге промоције акције ''Очистимо Србију'' током одржавања АТП турнира ''Serbia Open 2010'', није набавка услуга очувања животне средине, већ набавка услуге информисања јавности и односи са јавношћу - конто 423420, због чега иста није правилно планирана и исказана у износу од 19.790.000 динара, односно 23.481.000 динара са ПДВ-ом, због чега је прецењен расход услуге очувања животне средине – конто 424611, а потцењен расход услуге информисања јавности и односи са јавношћу - конто 423420 за исти износ.
 

3. Истраживања из области заштите животне средине:
 

Утврђено је да је Министарство закључило уговор са предузећем „РИНГИЕР ДОО“, у износу од 47.200.000 динара са ПДВ-ом, без испуњености услова за примену члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама што није у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама и чланом 57. Закона о буџетском систему.

 

Извештај о ревизији годишњег финансијског извештаја Министарства животне средине и просторног планирања за 2010. годину, број: 400-1254/2011-01 од 27.12.2011. године