16. септембар 2010. године

 

За транспарентност трошења буџетских средстава

 

Транспарентност Србија и Коалиција за надзор јавних финансија сматрају да је недопустиво да било које јавно предузеће у Србији закључује уговоре о спонзорству са спортским клубовима. Таква пракса је поготово неоправдана када је реч о предузећима која су монополисти на тржишту или када послују са губитком.
 

Управо је то случај са уговором о спонзорству који ЈП ЕПС намерава да закључи са ФК Партизан, будући да ЕПС послује без озбиљне конкуренције у многим аспектима свога рада и да је прошлу годину завршио са губитком од преко осам милијарди динара (8.056.746.000 дин.) који се ''покрива'' новцем свих пореских обвезника Србије (Годишњи извештај 2009).
 

Посебну димензију овом уговору даје изјава председника УО ЕПС-а, др Аце Марковића, према којој се ни у Статуту ЕПС-а нити у буџету овог предузећа за 2010. годину не може пронаћи основ за финансирање спортских клубова (Press, 03.09.2010. године). Ако су изнети наводи тачни, што Управни одбор ЕПС-а, Влада Републике Србије као орган који именује руководство ЕПС-а и други надлежни органи (јавно тужилаштво, Државна ревизорска институција) треба што пре да утврде, ово издвајање јавних средстава је не само супротно логици, већ и закону.
 

Оцењујемо да, уколико Влада сматра да на овај начин треба помагати спортска друштва, онда треба да пропише правила по којима ће то чинити под једнаким условима за све. Осим тога, неопходно је да подвргне поштовање тих правила контроли као што се то чини и са другим буџетским издацима. Финансирање из извора који је од буџета наводно независан, при чему трошкови у сваком случају падају на све пореске обвезнике или се кроз њих умањује вредност имовине свих грађана Србије, представља озбиљно изигравање начела буџетске транспарентности.