16. мај 2011. године

 

28.818 евра за непостојећи веб портал

 

  

Коалиција за надзор јавних финансија са највећом забринутошћу обавештава грађане о још једном случају тешке злоупотребе буџетских средстава, овог пута почињеном од стране Министарства трговине и услуга, а који је везан на израду и администрирање веб портала "Национални бренд Србије".
 

Уговором бр. 404-02-24/2010-07 од 21. априла 2010. године, које је Министарство трговине и услуга, на чијем је челу тада био Слободан Милосављевић, закључило са предузећем "Soko Group" из Београда, предвиђено је пружање услуга израде и администрирања веб портала "Национални бренд Србије". Уговорена цена израде и администрирања овог веб портала, са укљученим пдв-ом износила је 2.950.000,00 динара.
 

Уплате од стране министарства на рачун поменутог предузећа извршене су 07.05.2010. и 17.09.2010. године у износима од по 1.475.000,00 динара, што је према званичном курсу евра у тренутку исплате износило невероватних 28.818,00 евра!
 

Поред за сад рекордне откривене цене за израду веб портала плаћену од стране једне државне институције, упадљива је чињеница да уговорна обавеза од стране предузећа "Soko Group", чија је, према подацима Агенције за привредне регистре претежна делатност пружање услуга приватног обезбеђења, ни након више од годину дана од потписивања уговора није извршена. Наиме, поменути веб портал, финансиран од новца пореских обвезника, до тренутка објављивања овог саопштења није било могуће пронаћи.
 

Коалиција за надзор јавних финансија још једном поставља питање надлежним правосудним институцијама намеравају ли најзад да почну да раде свој посао или ће и даље, својим нечињењем, наставити да се сврставају на страну носилаца корупције и организованог криминала настањеним у самом врху државе?
 

Након низа ситуација у којима су јавно изнети подаци о очигледним злоупотребама и криминалним радњама највиших државних функционера после чега није уследила реакција надлежних, питамо се има ли краја посртању правосуђа и да ли то у Србији једино реформисани тужиоци не читају новине, не гледају телевизију и не разговарају са људима, па само до њих не допиру информације о тешким кривичним делима, чије је процесуирање, да подсетимо, посао за који су плаћени из државног буџета? Или се ипак, упадљивим ћутањем на безочну корупцију и криминал највиших државних функционера, измирују преузете обавезе чији садржај није познат грађанима Србије?

 

Уговор о пружању услуга израде и администрирања веб портала "Национални бренд Србије"

Доказ о уплати изабраном понуђачу "Soko Group"