09. март 2010. године

 

Влада не извршава решења повереника

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је у писму упућеном председнику Владе затражио да Влада, доношењем посебне уредбе или изменама свог пословника уреди начин на који ће извршавати своју законску обавезу да, у случају потребе, обезбеди извршење решења Повереника, и да коначно почне да извршава ту обавезу. По оцени Повереника пораст броја неизвршених решења је директна последица чињенице да Влада не извршава обавезу да обезбеди њихово принудно извршење. То је озбиљан проблем који угрожава с напором остварене резултате у примени Закона о слободном приступу информацијама и баца сенку на прокламовану политику Владе у вези с јачањем транспарентности као битне претпоставке за остваривање циљева као што су даља демократизација, борба против корупције и др., и стога треба да буде решен без одлагања.
 

С тим у вези Повереник Родољуб Шабић је рекао и следеће:
 

„По закону, решења повереника су обавезујућа, коначна и извршна. Закон полази од претпоставке да ће они на које се односе поступити по истим али предвиђа и да, у случају потребе, извршење решења Повереника обезбеђује Влада Србије. Међутим, ниједна од три владе које су се у међувремену промениле није имала коректан однос према овој својој обавези и није, у ситуацијама када се неки орган власти одлучио да се оглуши о обавезујуће решење, предузимала практично ништа да би га принудила да то учини. Више пута сам јавно упозоравао да такав однос представља (ин)директно позивање на кршење закона.
 

Са квантитативног аспекта, бар на први поглед, проблем можда и не делује као велики. У укупном броју основаних жалби, око 4500 у две трећине случајева интервенција повереника дала је резултат и без потребе да доноси решење јер је орган власти одмах након интервенције и захтева за изјашњење, поступао по захтеву за слободан приступ информацијама. Повереник је формалне налоге, решења, доносио у нешто преко 1700 предмета и велика већина њих је извршена. Број решења која нису извршена или је орган пропустио да о томе обавести повереника је око 300, или нешто преко 6 % од укупног броја основаних жалби.
 

Међутим, не може се све сводити на статистику, проблем је суштински и велики. У поменутих 6 % иако су морале бити, остале су недоступне јавности и неке информације за које је она, с правом показивала велики интерес, укључујући и неке потенцијално изузетно занимљиве с антикорупцијског становишта. Број неизвршених решења расте а да се у вези са извршењем не предузима ништа. Само у мандату актуелне Владе тај број се више него удвостручио. То је забрињавајуће и зато сам и почетком ове године Влади поднео иницијативу за доношење одговарајуће уредбе или неког другог прописа који би био основа за то да почне да извршава своје обавезе у вези са извршењем решења повереника. Будући да иницијатива није дала резултат, сматрао сам својом обавезом да овим писмом председнику Владе упозорим да је даље одлагање решења овог проблема тешко схватљиво и да ће извесно имати веома штетне последице.“

 

Преузето са www.poverenik.org.rs