06. април 2010. године

 

Велика подршка иницијативи

 

Више од 100 организација и удружења потписало је иницијативу за диверзификацију буџетске линије 481, из које се финансирају невладине организације, политичке странке, верске заједнице и спортска удружења, на конференцији "Перспективе одрживости цивилног друштва у Србији" у организацији Центра за развој непрофитног сектора.
 

У Иницијативи се од Министарства финансија захтева измена контног плана, како би дотације за политичке странке, верске заједнице, спортска удружења и невладине организације у ужем смислу речи, биле приказане одвојено у буџету. Овом изменом обезбедила би се већа транспарентност буџетског процеса и јаснији увид пореских обвезника у које сврхе су њихова средства употребљена.
 

С обзиром да су ове четири групе: спортска удружења, верске заједнице, политичке партије и "остале НВО" сваке године у предлогу буџета који усваја Скупштина представљене збирно, као линија 481, није могуће проценити колико је средстава Влада Србије наменила свакој од ових група. Ово је могуће сазнати тек по завршетку буџетске године, кроз информације о извршењу буџета, када је касно за аргументовану дебату и јавну расправу о буџетским средствима планираним за "дотације невладиним организацијама", рекла је на конференцији Јасна Филиповић, директорка Центра за развој непрофитног сектора представљајући анализу: Линија 481 - "Дотације за НВО" у буџету Републике Србије.
 

Није транспарентност буџета нека апстрактна идеја коју неко лансира из помодних разлога. Данас, у савременом свету, чији део желимо да будемо, прича о транспарентности буџета је основна претпоставка легитимитета једне власти. Не можете себе називати демократском влашћу, ако имате проблем да објасните како и на који начин трошите новац пореских обвезника - истакао је на конференцији Родољуб Шабић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
 

Преглед законских основа за доделу "дотација невладиним организацијама" са линије 481 за 2010. годину представио је Немања Ненадић, програмски директор НВО Транспарентност Србија.
 

Представник Коалиције за надзор јавних финансија Драган Добрашиновић је говорио о трогодишњем искуству рада Коалиције.