29. децембар 2010. године

 

Усвојен буџет за 2011. годину

 

Посланици Народне скупштине Републике Србије су са 128 гласова "за" усвојили буџет за 2011. годину. Буџетом Србије за 2011. годину предвиђени су приходи од 724,4 милијарде динара и расходи од 844,9 милијарди динара. Укупни приходи консолидованог буџета, који поред републичког буџета укључује буџете социјалних фондова и локалних самоуправа, износиће 1.320 милијарди динара, а расходи 1.460 милијарди.
 

Мањак у државној каси ће износити 140 милијарди динара, односно 4,1 одсто очекиваног бруто домаћег производа, колико је и договорено са Међународним монетраним фондом.
 

Приходи републичког буџета по основу наплате пореза требало би да буду већи за 10,1 одсто него у 2010. и износе 675,2 милијарде динара. У расходе буџета урачунате су три повишице плата и пензија, а прва ће бити исплаћена у јануару и износиће два одсто у односу на децембарска примања.
 

Највише новца из буџета биће издвојено за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, које ће добити 274,3 милијарде динара, што је 21,8 одсто укупних буџетских издатака.
 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање намењено је 230,9 милијарди динара, што је 46,3 одсто годишњих расхода за редовне исплате пензија.
 

Републичком заводу за здравствено осигурање догодине ће из буџета бити уплаћено 615 милиона динара, а за инвестиције у здравственим установама намењено је 906,3 милиона динара. Дотације Националој служби за запошљавање износиће 18,4 милијарде динара.
 

Расходи буџета за запослене у 2011. износиће 196,6 милијарди динара, што је око 15 одсто више него у 2010. За исплате плата и додатака предвиђено је 156,7 милијарди динара, око 11 милијарди више него ове године.
 

Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су у износу од 67,1 милијарде динара, што је за девет милијарди динара више него у 2010. години. Општине и градови ће добити 31,8 милијарди а запослени у образовним установама у Војводини 24,9 милијарди.
 

За социјалну заштиту у 2011. из буџета је опредељено 88,7 милијарди динара, што је за око 700 милиона динара више него у 2010. Највећи део, 39,2 милијарде, су трошкови дечје заштите.
 

Капитални издаци буџета износиће 31,8 милијарди динара, а субвенцисонисању привреде намењена је 55,1 милијарда.

 

Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину