12. новембар 2010. године

 

Уставни суд одложио одлуку о иницијативи

 

На 45. Редовној седници, одржаној 11. новембра 2010. године, Уставни суд Републике Србије је разматрао Иницијативу за оцену уставности и законитости Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (Службени гласник РС, бр. 45/10), коју су поднели Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија.
 

Уставни суд је закључио да у складу са чланом 33. Закона о Уставном суду (Службени гласник РС, бр. 109/07), пре доношења коначне одлуке затражи од Народне скупштине Републике Србије мишљење поводом Иницијативе.
 

Саопштење са 45. Редовне седнице Уставног суда