09. новембар 2011. године

 

Управљање пројектом "Фиат аутомобили"

 

  

Након недавног скандала, када је на адресу Савета за борбу против корупције стигла књига од сто страна на којој је свака реч цензурисана, односно прекривена црном бојом да не би била читљива, Коалиција за надзор јавних финансија обавештава грађане о једној од обавеза коју је Република Србија преузела потписивањем Уговора о заједничком улагању са Fiat Group Automobilies S.p.A, од 29. септембра 2008. године.
 

Управљање пројектом "Фиат аутомобили Србија" д.о.о. Крагујевац је једна од преузетих обавеза и она кошта грађане Србије 320.387.075,00 динара за протекле три године.
 

Министарство економије и регионалног развоја покренуло је 25. децембра 2008. године поступак јавне набавке услуга Управљање пројектом "Фиат аутомобили Србија" д.о.о. Крагујевац (број јавне набавке 317/2008). Иако је 12 понуђача преузело конкурсну документацију, једина понуда која је пристигла до предвиђеног рока је понуда предузећа "Mace" d.o.o. из Београда, у власништву MACE INTERNATIONAL LIMITED KIPAR, која је наступила са подизвршиоцем DELTA INVEST DOO BEOGRAD, у власништву DELTA REAL ESTATE DOO BEOGRAD, у власништву HEMSLADE TRADING LIMITED, Кипар.
 

Уговор о вршењу услуга управљања пројектом "Фиат аутомобили Србија" д.о.о. Крагујевац закључен је 06.02.2009. године између Министарства економије и регионалног развоја и предузећа "Mace" d.o.o. из Београда са подизвршиоцем "DELTA INVEST DOO BEOGRAD" (бр. Уговора 404-02-429/2008-02). Вредност Уговора је 160.387.075,00 динара са ПДВ-ом, а рок вршења услуга је 28. фебруар 2010. године.
 

Иста набавка спроведена је и у 2010. години у преговарачком поступку без објављивања јавног позива са истим понуђачем као првобитним пружаоцем услуга иако није био испуњен услов из члана 24. став 1. тачка 8) Закона о јавним набавкама. Наиме, у Јавном позиву за достављање понуда у отвореном поступку за набавку услуга управљање пројектом "Фиат аутомобили Србија" д.о.о. Крагујевац (набавка број 317/2008), који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 119 од 26. децембра 2008. године, није наведена могућност спровођења преговарачког поступка без објављивања јавног позива за нове услуге које представљају понављање сличних услуга које пружа првобитни пружалац услуга. Уговор је закључен 17.11.2010. године (бр. Уговора 4040-02-79/2010-04). Вредност уговора је 160.000.000,00 динара са ПДВ-ом, а рок вршења услуга је октобар 2011. године.

 

Уговор о управљању пројектом "Фиат аутомобили" - 06.02.2009. године

Уговор о управљању пројектом "Фиат аутомобили" - 17.11.2010. године