21. јул 2015. године

 

Пресуда: Тендер за "Прокоп" противзаконит

 

  

Управни суд донео је пресуду којом се уважава тужбени захтев Топличког центра за демократију и људска права, грађанског надзорника у јавној набавци "Прокоп", и поништава решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 04.07.2014. године. Пресудом II-9 У. 10959/14, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки наложено је да донесе ново и на закону засновано решење, у складу са правним схватањем и примедбама Управног суда.
 

Суд је у потпуности уважио аргументацију Топличког центра за демократију и људска права и пресудио да је у поступку јавне набавке "Прокоп" прекршен члан 23 Закона о јавним набавкама, на шта је грађански надзорник јавно указивао више од годину дана.
 

Борба дела грађанског друштва за увођење реда и протеривање злоупотреба и корупције из поступака јавних набавки, посебно оних у које је, попут "Прокоп-а", дубоко инволвирана висока политика, овога пута је дала резултате, али и отворила питање одговорности чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Хана Хукић, Весна Гојковић Милин и Бранислав Цветковић) који су, изругујући се праву и правди, омогућили ступање на снагу противзаконитог уговора у послу вредном готово 26 милиона евра.
 

Да би истина била потпуна, дужни смо да укажемо и на тенденциозно непоступање Управе за јавне набавке, коју је грађански надзорник благовремено упозорио на кршење антикорупцијских одредаба Закона о јавним набавкама у овом поступку, као и да подсетимо на бахатост председника Одбора за финансије Скупштине Србије Верољуба Арсића који је, удаљивши представника грађанског надзорника са седнице Одбора, на приземан и примитиван начин покушао да заташка истину о овој скандалозној јавној набавци.
 

Док пресуда Управног суда охрабрује, важно је нагласити да јавна набавка "Прокоп", дубоко супротстављена праву, моралу и јавном интересу, опомиње у шта се може претворити друштво у којем се закони и независно и професионално поступање институција подреде маркетиншким приоритетима Владе и финансијским мотивима утицајних појединаца и интересних група.
 

Због свега виђеног и прикриваног у јавној набавци "Прокоп", позивамо надлежне институције, стручну јавност и грађанско друштво да пажљиво прате предстојећа дешавња и предузму све мере да спрече евентуалне додатне противзаконитости које се, од оних који су их већ чинили, и у будуће могу очекивати.
 

Пресуда II-9 У. 10959/14 од 12.06.2015. године

 

Повезани текстови: