16. новембар 2012. године

 

Суђење без јавности

 

  

У Првом основном суду у Београду одржано је рочиште по тужби Дулић Оливера, Немањина 11, Београд, против Топличког центра за демократију и људска права и његовог законског заступника Драгана Добрашиновића.
 

На самом почетку суђења, судија Весна Филиповић је на захтев тужиоца донела решење којим се искључује јавност са расправе у току целог поступка, иако ниједан услов за такву одлуку није био испуњен. Овај чин самовоље је у директној супротности са Уставом Републике Србије и Законом о парничном поступку, којима су прецизно побројани разлози за искључење јавности.
 

Судија Весна Филиповић је, поред укидања једног од основних начела судства - начела јавности, одбацила и све предлоге тужених да се изведу докази којима би се утврдило да ли је и због чега је тужилац претрпео душевне болове. Одбачен је предлог за саслушање сведока из његовог најближег окружења, међу којима су Борис Тадић, бивши Председник Републике Србије и Мирко Цветковић, бивши Председник Владе Републике Србије, као и предлог за увид у здравствени картон тужиоца. Оно што представља највећи апсурд је решење судије "реформисаног правосуђа" којим се одбија предлог тужених за извођење доказа медицинским вештачењем као нерелевантан.
 

За Коалицију за надзор јавних финансија нема сумње да је Оливер Дулић претрпео душевне болове због изношења истине о његовим финансијским злоупотребама, па ће све информације из овог предмета о незаконитом и ненаменском трошењу буџетских средстава бити прослеђене Тужилаштву за организовани криминал.
 

Коалиција за надзор јавних финансија ће због оваквог поступања судије Весне Филиповић, пред Високим саветом судства, у складу са Законом о судијама и Правилником о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија, иницирати поступак за њено разрешење.
 

Записник са рочишта одржаног 15. новембра 2012. године