12. јануар 2016. године

 

Суд потврдио: Ниш оштећен за 120 милиона динара

 

  

Тешким кршењем Закона о јавним набавкама од стране Дирекције за јавни превоз, Град Ниш је оштећен за најмање 120 милиона динара, потврдио је Управни суд усвајајући тужбу коју је поднео Топлички центар за демократију и људска права!
 

Упорно вишемесечно указивање грађанског надзорника на тешке злоупотребе и незаконитости које су пратиле јавну набавку „Услуга превоза путника на територији Града Ниша“ (ЈНПП 08/14) тако је, делимично, добило судски епилог.
 

У тужби којом је пред Управним судом оспорено решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, грађански надзорник је тврдио да је одлука о додели уговора у наведеном поступку јавне набавке ЈНПП 08/14-36 од 26.12.2014. године донета супротно члану 35 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12), чиме је Граду Нишу причињена огромна финансијска штета.
 

Имајући у виду да су се тврдње грађанског надзорника и у поступку пред Управним судом показале као истините, позивамо надлежне правосудне органе да у најкраћем року утврде кривичну одговорност за штету нанету грађанима Ниша и казне прекршиоце закона.
 

Такође, још једном позивамо Тужилаштво за организовани криминал да се не поиграва са очигледним доказима о намештању поменуте јавне набавке, већ да подигне оптужницу против Зорана Перишића, градоначелника Ниша и Ненада Станковића, извршног директора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, на основу кривичне пријаве коју је грађански надзорник овом тужилаштву доставио пре пуних 15 месеци.
 

Како је пресудом II-3 У. 4790/15 од 03.12.2015. године Управни суд у потпуности прихватио аргументацију грађанског надзорника, Топлички центар за демократију и људска права позива Републичку комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки да хитно доносе ново, на закону засновано решење и поништи наведену јавну набавку. Ово нарочито наглашавамо имајући у виду околност да се ова, по много чему проблематична институција (Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки) склона правном насиљу и тумачењу закона на штету права и логике, већ једном, у предмету „Прокоп“, грубо оглушила о пресуду Управног суда и није извршила своју законску обавезу.
 

Пресуда II-3 У. 4790/15 од 03.12.2015. године

Тужба Топличког центра за демократију и људска права

   

Повезани текстови: