14. јул 2011. године

 

Шта су грађани платили 28.818 евра?

 

  

Интернет портал "Национални бренд Србије" за који су грађани издвојили рекордних 28.818 евра је коначно профункционисао!
 

Коалиција за надзор јавних финансија је 16. маја 2011. године обавестила грађане да је Министарство трговине и услуга, на чијем је челу тада био Слободан Милосављевић, 21. априла 2010. године закључило Уговор о пружању услуга израде и администрирања веб портала "Национални бренд Србије" са предузећем "Soko Group" из Београда. Уговорена цена је износила 2.950.000,00 динара, а рок за испуњење уговорне обавезе 360 дана. Уплате од стране министарства на рачун поменутог предузећа извршене су 07. маја и 17. септембра 2010. године у износима од по 1.475.000,00 динара, а уговорна обавеза од стране предузећа "Soko Group" није била извршена у предвиђеном року.
 

Два месеца након што је Коалиција за надзор јавних финансија изнела у јавност чињенице о овој тешкој злоупотреби новца грађана Србије, интернет портал "Национални бренд Србије" је почео са радом. Портал је подигнут на адреси www.srbijabrend.rs и делује прилично скромно. Још увек нису попуњени сви садржаји а не функционишу ни сва техничка и софтверска решења, како је то предвиђено чланом 4. Уговора. Поред тога, на сaјту се не налази ни лого за чију је израду ово министарство 19. новембра 2010. године платило 9.245 евра фирми “Unibrand Communications” из Београда!? Рок за испуњење ове обавезе био је 26. март 2011. године, а на порталу објашњавају да се ради о изузетно сложеном задатку који "мора бити израђен у складу са најсавременијим графичким и дизајнерским стандардима и мора садржати модерне графичке елементе, динамичке форме и поруке засноване на вредностима Србије".
 

Да ли је цена од 28.818 евра нереална или је овде реч о још једном "високо софистицираном" порталу проверите на www.srbijabrend.rs.