05. децембар 2012. године

 

Србија стагнира у борби против корупције

 

  

Према овогодишњем извештају организације Transparency International Србија спада међу земље које имају велике проблеме са корупцијом и заузима 80. место од 176 рангираних земаља. Према новој методологији, Србија је оцењена са 39 поена од 100 могућих. Нова методологија предвиђа да су земље оцењене са 100 веома 'чисте' по питању перцепције корупције док су оне са оценом 0 веома корумпиране.
 

Индекс се прави на основу 13 различитих истраживања и студија, које испитују мишљења стручњака, представника институција и пословних људи. Мери се степен у којем се опажа корумпираност јавних службеника и државних функционера. Испитује се перцепција, односно опажање, а не чињенице, то јест број осуда за корупцију или број текстова у медијима. Индекс не одражва степен напора уложених у борби против корупције или постигнутих резултата у борби против корупције, уколико они нису довели до промена које се опажају у пракси.
 

Ове године на првом месту са оценом 90 налазе се Данска, Финска и Нови Зеланд, док је на другом месту Шведска са 88 бодова. Најслабије су рангирани Авганистан, Северна Кореја и Сомалија са осам бодова док је претпоследње место заузео Судан са 13 од максималних 100 бодова. Најкорумпиранија држава Европске уније је Грчка, на 94. месту, са најкорумпиранијим јавним сектором у ЕУ.
 

Србија је најлошије рангирана од свих земаља бивше Југославије и налази се пет места иза Црне Горе, осам иза БиХ, 11 иза Македоније и 18 места иза Хрватске.
 

Corruption Perceptions Index 2012