06. децембар 2012. године

 

Спречити продужење важења неуставног закона

 

  

Транспарентност – Србија и Коалиција за надзор јавних финансија позивају Владу да повуче из процедуре Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Народну скупштину да не усвоји тај предлог а Уставни суд да се што пре изјасни о уставности тог акта.
 

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе који је усвојен 2010. ("Службени гласник РС", бр. 45/2010, 99/2011) је, по нашој оцени, супротан начелима Устава, као и Споразуму о стабилизацији и придруживању и Споразуму CEFTA, који по Уставу Србије имају већу правну снагу од домаћих закона, и као такав није ни смео да ступи на снагу. Подсећамо јавност да су Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност – Србија упутили пре две и по године, 07. јула 2010. иницијативу за оспоравање уставности овог акта. Уставни суд је још 11. новембра 2010. године затражио од Народне скупштине изјашњење о овој иницијативи, али се у последње две године није оглашавао овим поводом. Важење закона је у доба претходне Владе продужено до истека ове године, а сада се чак предлаже да се он примењује до краја 2014.
 

Овај закон је такође директно супротан основним начелима системског Закона о јавним набавкама (обезбеђивање конкуренције и једнакост понуђача), што битно нарушава правни поредак земље. Уместо спровођења отвореног тендерског поступка, овим законом се предвиђа "преговарачки поступак без објављивања јавног позива" са одабраним фирмама, што умањује могућност јавности да зна све важне елементе тог поступка.
 

Осим што је супротан Уставу, овај закон доводи у примени до повећања јавног дуга земље, а све ради финансирања пројеката који су у пракси били широко коришћени ради промоције републичких и локалних лидера у доба предизборне кампање. Парадоксално, у образложењу предлога да се примена закона продужи још две године тврди се да "за потребе спровођења овог закона није потребно обезбедити финансијска средства из буџета"!
 

Чињеница да је овакав предлог уопште могао да буде упућен у скупштинску процедуру појачава сумње у то да постоји координација и системски приступ у антикорупцијској политици Владе, чији представници с правом стављају спречавање злоупотреба у јавним набавкама у први план своје акције. Насупрот томе, предлажу продужење важења прописа којим су њихови претходници на најгрубљи начин нарушили систем јавних набавки.
 

Иницијатива за оцену уставности и законитости

Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе

Саопштење са 45. Редовне седнице Уставног суда