19. јануар 2015. године

 

Софтвер за скенирање од 257.855 евра!

 

  

Коалиција за надзор јавних финансија предлаже Душану Бајатовићу, директору ЈП „Србијагас”, да допринесе информатичкој писмености грађана Србије и објасни им какав је то софтвер јавно предузеће на чијем је челу платило 257.855,70 евра. Такође га охрабрујемо и да нам помогне да разумемо због чега је оправдано и упутно избегавати конкуренцију, па је ова јавна набавка спроведена у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, који обезбеђује директну погодбу са унапред познатим понуђачем.
 

ЈП „Србијагас” Нови Сад је са предузећем „Микрофилм систем” д.о.о. Београд, 24.05.2012. године закључило уговор чији је предмет „софтверско решење за скенирање и управљање документима”. Цена овог посла износила је 29.773.000,00 динара, односно 257.855,70 евра према средњем курсу НБС на дан закључења уговора!
 

Имајући у виду предмет јавне набавке, позивамо Душана Бајатовића да јавно представи предности новог начина скенирања и управљања документима које су последица овог софтверског решења. Ако се испостави да је у питању супериоран и софистициран систем који је прибављен по изузетно повољној цени, упозоравамо га да није ни коректно ни колегијално што ово искуство није поделио са руководиоцима других јавних институција.
 

Уколико тражено образложење изостане или не буде довољно уверљиво, позивамо надлежног јавног тужиоца да формира предмет везан за ову јавну набавку и започне законом предвиђене радње против одговорних.

 

Повезани текстови: