14. јул 2009. године

 

Игнорисање јавности

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом Предлога закона о буџетском систему, који је утврђен и послат на усвајање по хитном поступку, оцењује да није добро што је изостала јавна расправа о истом. Пропуштена је прилика да јавност, пре свега стручна, да допринос артикулисању квалитетних решења. Оцењујући да је ради обезбеђења остваривања Уставом и законом зајамчених права јавности неопходно амандманима поправити овај Предлог закона, Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:
 

„Тешко је разумети однос који је овом приликом испољен према зајамченим правима јавности. Није реч само о изостанку јавности у припремању изузетно важног системског закона за који је тешко наћи оправдање. Много битније је то што се однос садржине Предлога закона према правима јавности може оценити као практично игнорантски. У тексту Предлога готово да је немогуће пронаћи чак и саму реч јавност. Илустративно је, и наравно, забрињавајуће да чак ни и у члану 4. Закона, у коме се набрајају принципи на којима се заснива буџетски систем није било места за принципијалност јавности, да он уопште није ни поменут. Консеквентно томе у другим, оперативним одредбама Предлога закона, за права јавности такође није било места.
 

Неопходно је да се амандманима квалитативно измени овакав однос према правима јавности. Посебно би Закон о буџетском систему та права морао да уважава и наглашава. Тај закон би морао не само да потврди гаранције могућности приступа грађана и медија практично свим информацијама о располагању буџетским средствима, него да садржи и решења која утврђују обавезу органа власти да што више таквих информација јавно објављују на проактивној основи.
 

Јако је важно да се константно шири простор за остваривање права на приступ информацијама о буџету. С тим у вези не сме се заборавити на неке ствари. У стратешким циљевима ЕУ, чији члан желимо да постанемо, остваривања највиших стандарда јавности у области јавних финансија, наглашено је као ствар од суштинског значаја за легитимитет сваке модерне власти. У ССП преузели смо обавезу да наставимо реформе система управљања јавним финансијама с циљем да, поред осталог оснажимо и транспарентност. И што је најважније, без јачања механизма демократске контроле јавности није могуће очекивати озбиљније резултате у борби против корупције.
 

Јавност буџета, у свим фазама, од припремања, преко предлагања и усвајања, до извршења је фундаментални принцип у управљању јавним средствима у свим модерним демократским друштвима. Мора то бити и код нас. То је услов за остваривање уставних права грађана на обавештеност и на учешће у јавним пословима и битна претпоставка за остваривање неопходних резултата у борби против нерационалности, злоупотреба и корупције."

 

Преузето са www.poverenik.org.rs