11. август 2009. године

 

Протест због Предлога закона о тајности података

 

Коалиција за надзор јавних финансија протестује због Предлога закона о тајности података, још једног у низу који је у скупштинску процедуру ушао без јавне расправе. У члану 40. овог Предлога закона, Заштитнику грађана, као и Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја, ограничава се право приступа подацима означеним као “државна тајна” и “строго поверљиво”. Тиме се, на груб начин деградира достигнути ниво демократских стандарда, дефинисан Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС" бр. 120/04 и 54/07). Предложено решење је у супротности и са чланом 20. став 2 Устава Републике Србије којим је прописано да се “достигнути ниво људских и мањинских права не може се смањивати”.
 

Тешко је разумети разлоге који су креаторе овог законског предлога навели да на овако очигледан и омаловажавајући начин изразе сумњу у безбедносну културу независних државних институција, формираних у складу са Уставом и законима ове земље, третирајући их као малолетне и незреле.
 

Сматрамо да сваки покушај дискредитовања независних државних институција, а нарочито онај који долази од представника извршне власти, представља удар на демократске вредности, који за последицу има снижавање општег нивоа грађанских права и слобода. Ово је посебно значајно у осетљивој области доступности информација од јавног значаја, која представља тест демократског сазревања државе и друштва.
 

Због тога позивамо Владу Србије да предузме кораке којим ће члан 40. Закона о тајности података бити усаглашен са највишим демократским стандардима у овој области.

 

Предлог закона о тајности података