28. јануар 2011. године

 

Дулић за сајт дао 25.000 евра

 

  

Kоалиција за надзор јавних финансија дошла је у посед уговора закљученог између Министарства животне средине и просторног планирања и Привредног друштва Logik Internet d.o.o, број 404-02-21/6/10-01 od 22.04.2010. године, чији је предмет израда веб портала акције “Очистимо Србију” – www.ocistimosrbiju.rs. За ову услугу Министарство животне средине и просторног планирања платило је поменутом предузећу износ од 2.561.013,00 динара, што је, према званичном курсу Народне банке Србије у тренутку закључења уговора износило 25.765 евра.
 

Позивамо министра Дулића да грађанима Србије јавно објасни зашто је за услугу чија је максимална тржишна вредност (која подразумева коришћење легалног софтвера) 1.000 евра, одобрио плаћање најмање двадесет пет пута већег износа. Такође га питамо да ли би овај износ за такву услугу платио и да је наручилац посла његова фирма DG COMP.
 

У потпуности сигурни да је и овом приликом реч о бахатом и криминалном расипању новца грађана Србије, позивамо надлежно тужилаштво да против Оливера Дулића, у складу са Кривичним закоником Републике Србије, хитно покрене поступак због злоупотребе службеног положаја.
 

Коалиција за надзор јавних финансија сматра да се само ефикасним деловањем правосуђа могу спречити корупција и организовани криминал у самом врху власти. У противном, толерисање ових тешких социо – патолошких појава од стране надлежних институција трајно ће разорити материјалне и моралне перспективе српског друштва а земљу претворити последњи бастион организованог државног криминала у Европи.

 

Уговор о пружању услуга израде веб портала "Очистимо Србију"