25. јул 2014. године

 

Сад ни "Прокоп" нема алтернативу

 

  

Након пријема трагикомичног Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, којим је утврђено да исто лице може учествовати у истом поступку јавне набавке и као представник наручиоца и као представник понуђача, без обзира што је то у супротности са Законом о јавним набавкама, Коалиција за надзор јавних финансија саопштава:
 

У Србији ништа ново. Још једна победа осиљене политике, још један пораз пониженог права. После овакве одлуке, једино је извесно да "Београд на води", чији је "Прокоп" почетни део, нема алтернативу.
 

Решење које је донело веће Комисије у саставу Хана Хукић, Весна Гојковић Милин и Бранислав Цветковић, тежак је ударац систему и интегритету јавних набавки, које је ова институција задужена да штити. Одлука, из које једино можемо недвосмислено разумети да, у случају правних недоумица, посебно тамо где их нема и где је све потпуно јасно, законе треба тумачити у складу са стратешким и маркетиншким приоритетима Владе Републике Србије, спој је политичког удвориштва и квазиправничког разбојништва.
 

Подсећамо да насиље, шенлучење и блудничење над правом и правдом никада нису донели друштву ништа добро, већ само зло и несрећу. Ову драматично погрешну и тенденциозну одлуку Комисије треба посматрати искључиво у контексту нарастајућих притисака извршне власти на независне институције и све друге сегменте друштва које је неопходно амортизовати, анестезирати и ставити под потпуну контролу.
 

Последица овакве противприродне и противправне одлуке Комисије биће потписивање уговора између "Железница Србије" а.д. и групе предузећа које предводи "Енергопројект опрема". Имајући у виду начин на који је поступак јавне набавке вођен и окончан, позивамо надлежне институције и јавност да са највећом пажњом прате реализацију овог посла, који ће грађане Србије коштати 26 милиона евра, којима треба придодати и уговорене камате.
 

За крај, остаје нејасно и то како је могуће да је Решење које је донето 04.07.2014. године Топличком центру за демократију и људска права, грађанском надзорнику у поступку ове јавне набавке, стигло тек након двадесет једног дана (21), 25.07.2014. године. Седиште Топличког центра за демократију и људска права налази се у Прокупљу, граду који се наллази у Топличком округу, који се налази у Републици Србији. Ово нарочито збуњује ако имамо у виду околност да је Решење грађанском надзорнику упућено путем поште, а не неком од брзих композиција "Железница Србије".
 

Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1495/2014

Захтев за заштиту права

Члан 23. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12)

   

Повезани текстови: