10. април 2014. године

 

РТС скрива уговоре са маркетиншким агенцијама

 

  

На који начин руководство РТС-а разуме своју крилатицу “РТС – ваше право да знате све”, речито говори податак да је ова установа одбила да достави копије уговора о маркетиншким услугама који су склопљени у току 2012. и 2013. године. Одбијајући да поступи по захтеву за приступ инфомрацијама од јавног значаја који је поднео Топлички центар за демократију и људска права, РТС је ускратио јавност и за инфомрације о плановима рада за 2012. и 2013. годину, финансијским плановима за 2012. и 2013. годину, а у истом пакету је одбио да достави и програмске извештаје за ове две године. Образложење да је тражен превелик број информација је бесмислено и лицемерно, посебно ако се има у виду број запослених и чињеница да је тражена документација могла бити достављена и електронским путем.
 

Ако се на овај начин руководство РТС-а односи према праву грађана које су сами прокламовали, можемо претпоставити какав је њихов однос према законским обавезама, како у сфери финансијског управљања овом кућом тако и у остваривању јавног интереса кроз програмске садржаје јавног сервиса.
 

Имајући у виду околност да су информације тражене од РТС-а у циљу обављања истраживања финансијског управљања овом установом, као и да су део пројекта “РТС – наше право да знамо све” који спроводи Коалиција за надзор јавних финансија, са задовољством обавештавамо руководство РТС-а да ћемо на њихово решење уложити жалбу Поверенику за инфомрације од јавног значаја, као и да ће број информација које ћемо потраживати у наредном периоду бити далеко већи.
 

Која је стварна висина средстава којима располаже РТС, колика је висина и каква је структура улагања у програмске садржаје, колики су и како се остварују приходи на тржишту, како се троше расположива средства, како изгледају уговори са маркетиншким агенцијама, само су нека од питања на које ће руководство РТС-а морати да одговори, полажући рачуне онима који имају право да знају све.
 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Писмо Николи Миркову, в.д. директора РТС-а

Одговор РТС-а бр. 13273 од 08.04.2014. године