29. април 2010. године

 

Прекршајне пријаве против одговорних

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић је, поводом информације да је Министарство за државну управу и локалну самоуправу покренуло већи број прекршајних поступака против лица одговорних за кршење Закона о слободном приступу информацијама, оценио да је реч о дуго очекиваној, корисној и логичној акцији која ће дати допринос бољем спровођењу закона.
 

С тим у вези Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:
 

„Успешна транзиција, успостављање уређене и одговорне државе и власти тражи од људи који су изабрани и плаћени за то да врше јавне функције да, посебно кад је у питању извршавање законских обавеза, предњаче позитивним примером. Ако они то не чине, већ се понашају обрнуто, па чак не извршавају ни елементарне обавезе утврђене законом, онда је не само логично него и нужно да за то сносе одговарајуће консеквенце.
 

Чињеница је да, кад је у питању Закон о слободном приступу информацијама, то годинама није било тако, те да је процесуиран веома мали број прекршиоца закона, број који је у односу на укупан број прекшиоца само симболичан. Више пута сам указивао и на то да такав однос, у коме одговорност није правило већ редак изузетак, представља позив на кршење закона.
 

Крајем марта, на састанку са премијером Цветковићем, сложили смо се да је неопходно да Влада, енергичније него до сада, предузима мере из њене надлежности битне за квалитетнију примену закона. Ова акција Министарства за државну управу и локалну самоуправу је потврда тог договора.
 

Министар за државну управу ми је, по преласку надлежности за надзор, односно покретање прекршајних поступака у надлежност тог министарства, изразио спремност да, у границама расположивих ресурса, максимално инсистира на одговорности за кршење закона. Ова активност министарства то потврђује. Број покренутих прекршајних поступака је, разуме се, и даље знатно мањи од броја почињених прекршаја, али на ову конкретну активност Министарства за државну управу треба гледати као на прву у низу, а посебно је треба ценити у светлу чињенице да је број, само овом приликом покренутих поступака, готово једнак укупном броју покренутих поступака у пет претходних година.“

 

Преузето са www.poverenik.org.rs