11. децембар 2009. године

 

Оштре полемике о предлогу буџета

 

Народна скупштина Републике Србије започела је расправу о предлогу буџета за 2010. годину. Предлог буџета стигао је пред посланике са више од месец дана закашњења у односу на обавезе које проистичу из Закона о буџетском систему (буџетски календар - члан 31.), а грађанима ни ове године није омогућен благовремен увид у овај документ.
 

Премијер Мирко Цветковић позвао је посланике да усвоје буџет, јер је „он развојни и стабилизациони”. Комплетна опозиција најавила је, међутим, да ће гласати против оваквог буџета јер сматра да ће он бити потрошачки, а не развојни и јер ће имати разорне последице по српску привреду.
 

Детаље буџета представила је Диана Драгутиновић, министар финансија. Према њеним речима приходи буџета износе 656 милијарди динара, расходи су 763 милијарде, а предвиђен је дефицит од 107 милијарди динара. Драгутиновићева је рекла да је буџет направљен као равнотежа између социјалних и подстицајних мера. За разлику од министарке, посланици опозиционих странака наглашавају да ће чак 63 одсто буџета бити потрошено на плате државних службеника и дотације фондовима, из чега јасно проистиче да ће грађани и наредне године плаћати скупу и гломазну државу.

 

Предлог Закона о буџету за 2010. годину