15. март 2016. године

 

Позив на тренинг за новинаре локалних штампаних и онлајн медија

 

  

Независно удружење новинара Србије (НУНС) у сарадњи са Асоцијацијом локалних и независних медија "Локал прес" и Топличким центром за демократију и људска права позива локалне новинаре да се пријаве на тренинг из области истраживачког новинарства у контексту приоритетних питања: транспарентност јавних финансија, одговорност јавних функционера и људска права са посебним освртом на радна и сродна права.
 

Општи циљ обуке је подизање нивоа знања новинара о механизмима корупције у области јавних финансија и унапређење истраживачких вештина, што ће у комбинацији са методологијом праћења и анализе кључних политика и пракси које користе ОЦД понудити алате за шири аналитички приступ када је реч о корупцији на високом нивоу и са друге стране систематском урушавању радног права.
 

Концепт тренинга
 

Пројекат укључује организацију четвородневног тренинга у два различита термина за две различите групе полазника. Први тренинг ће бити организован у периоду од 7. до 10. априла, а други у периоду од 12. до 15. маја 2016. године.
 

Теме које ће бити покривене у оквиру тренинга су:
 

Истраживачко новинарство – два дана тренинга биће посвећена процесу истраживања и рада на текстовима кроз стицање вештина као што је употреба информација од јавног значаја, коришћење онлајн и офлајн база података, других врста извора.
 

Јавне финансије – један дан тренинга биће посвећен јачању капацитета новинара у извештавању о трошењу јавних финансија и препознавању и откривању корупције и нерегуларности у тој области. Едукативни модул ће покрити следеће области: изазови и могућности корупције у области јавних финансија, национални и међународни законски оквири за борбу против корупције, грађански надзор јавних финансија и аникорупцијске политике, веза између медија и ОЦД које су фокусиране на мониторинг јавних финансија.
 

Радно право – један дан тренинга биће посвећен члану 23. Универзалне декларације о људским правима – праву на рад као основном људском праву – концепт, статус, национални и међународни трендови, релевантним националним изворима информација, тумачењу еворпске праксе када је реч о радном праву, судској пракси у оквиру радног права, прекаријату, ...
 

Коме је тренинг намењен?
 

Тренинг је намењен локалним новинарима у Србији који познају основе методологије истраживачког новинарства, имају искуства у извештавању о механизмима корупције у области јавних финансија, поштују етичке стандарде у извештавању и спремни су да унапреде своје професионалне вештине и усвоје нова знања и алате. Укупно 30 новинара ће бити одабрано, односно 15 полазника по тренингу.
 

Пријава треба да садржи:
 

CV – информације о формалном и неформалном образовању и професионалном искуству и мотивационо писмо.
 

Предавачи и тренери:
 

Дино Јахић – тренер за истраживачко новинарство – уредник у Центру за истраживачко новинарство;

Владимир Костић – гост предавач за истраживачко новинарство – заменик уредника у Центру за истраживачко новинарство;

др Мирослав Прокопијевић – тренер за јавне финансије – професор на Факултету политичких наука и научни сарадник на Институту за европске студије ;

Татјана Јакоби – тренер за радно право - дугогодишњи економски извештач и аналитичар, бавила се широким кругом макроекономских тема у Србији и регион.
 

Место одржавања тренинга: биће накнадно утврђено.
 

Рок за пријаве: Рок за достављање пријава је 25. март 2016. године. Пријаве се могу доставити путем имејла на адресу: tamara.filipovic@nuns.rs.
 

Трошкови превоза, смештаја и исхране током тренинга су обезбеђени од стране организатора.
 

Организатор ће изврши расподелу полазника у датим терминима у односу на место одржавања тренинга и место боравка полазника.
 

Више информација о конкурсу можете добити на телефон: 011/33 43 255.
 

Тренинг се изводи у оквиру пројекта У фокусу (In Focus) који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији.
 

Кратке биографије предавача