18. октобар 2012. године

 

Повереник казнио АД "Железнице Србије"

 

  

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности изрекао је Акционарском друштву "Железнице Србије" новчану казну од 200.000,00 динара. Новчана казна је изречена због неизвршења Решења Повереника бр. 07-00-00198/2012-03 од 11.06.2012. године, којим је Акционарском друштву "Железнице Србије" наложено да Топличком центру за демократију и људска права достави информације везане за реализоване јавне набавке у 2011. години.
 

Новчана казна изречена је у два наврата. Закључком о изрицању новчане казне бр. 07-00-01713-1/2012-03 од 26.09.2012. године, Акционарском друштву "Железнице Србије" изречена је казна од 20.000,00 динара и истовремено је наложено да у року од два дана достави тражене информације, под претњом изрицања новчане казне од 180.000,00 динара. С обзиром да Акционарско друштво "Железнице Србије" није поступило у складу са наведеним Закључком, Повереник за информације од јавног значаја је Закључком о изрицању новчане казне бр. 07-00-01713-2/2012-03 од 12.10.2012. године изрекао казну од 180.000,00 динара. Истовремено је Акционарском друштву "Железнице Србије" одређен поновни рок од два дана да достави све тражене информације. У противном, поступак извршења ће се наставити применом мера из надлежности Владе, односно непосредном принудом.
 

Коалиција за надзор јавних финансија тражи од Владе Републике Србије да хитно обезбеди извршење Решења Повереника бр. 07-00-00198/2012-03 од 11.06.2012. године. Питамо се докле ће грађани бити принуђени да плаћају штету коју свесним кршењем закона праве одговорни у Акционарском друштву "Железнице Србије" и шта је то што упорним одбијањем да доставе тражене информације покушавају да сакрију од јавности.
 

Решење Повереника бр. 07-00-00198/2012-03 од 11.06.2012. године

Закључак о изрицању новчане казне бр. 07-00-01713-1/2012-03 од 26.09.2012. године

Закључак о изрицању новчане казне бр. 07-00-01713-2/2012-03 од 12.10.2012. године