13. јун 2011. године

 

Повереник казнио министарство

 

  

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности изрекао је Министарству животне средине, рударства и просторног планирања новчану казну од 20.000,00 динара. Новчана казна је изречена због неизвршења Решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр. 07-00-00297/2011-03 од 06.04.2011. године, којим је Министарству животне средине, рударства и просторног планирања наложено да Топличком центру за демократију и људска права достави све тражене информације које се односе на јавне набавке из 2010. године, а по захтеву који је поднет још 28.12.2010. године.
 

Закључком о изрицању новчане казне бр. 07-00-01104-1/2011-03 од 08.06.2011. године министарству на чијем је челу Оливер Дулић одређен је поновни рок од два дана да Топличком центру за демократију и људска права достави све тражене информације под претњом изрицања новчане казне од 180.000,00 динара.

 

Закључак о изрицању новчане казне бр. 07-00-01104-1/2011-03