31. март 2016. године

 

Посматрач избора

 

  

Бечејско удружењe младих (БУМ), члан Коалиције за надзор јавних финансија, представило је у Медија центру у Београду андроид апликацију „Посматрач избора“.
 

„Посматрач избора“ је сервис који омогућава грађанима да се активно укључе у мониторинг изборне кампање. Након преузимања апликације са Google store-а грађани ће моћи да приликом опажања политичких активности исте фотографишу, означе локацију, опишу и да их пошаљу. Све пристигле фотографије са описима ће бити објављене по месту запажања на мапи Републике Србије и биће доступне на интернет порталу https://posmatrac-izbora.rs/.
 

Све уочене неправилности ће се аутоматски прослеђивати надлежним органима, а сви мултимедијални садржаји ће бити уступљени Агенцији за борбу против корупције ради даље контроле прихода и расхода политичких субјеката.
 

Овакав вид надзора има двоструки значај. Све забележене активности политичких субјеката у току кампање могу се употребити у поступку контроле трошкова и упоредити са извештајима о трошковима изборних кампања који су законска обавеза. Са друге стране мониторинг има и превентивну улогу јер политички субјекти не знају које су све њихове активности забележене, што их додатно мотивише да воде рачуна о тачности извештавања о трошковима изборних кампања.