17. јун 2010. године

 

Грађански надзор јавних набавки: Изазови демократије

 

У Медија центру у Београду, одржан је Округли сто на коме је представљена публикација "Грађански надзор јавних набавки: Изазови демократије". Округли сто је део пројекта "Грађански надзор јавних набавки" који реализује Топлички центар за демократију и људска права у сарадњи са Грађанском читаоницом Пиргос, Ужичким центром за људска права и демократију и Тимочким клубом, уз подршку Фонда за отворено друштво и Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI).
 

Реализујући пројекат “Грађански надзор јавних набавки”, Топлички центар за демократију и људска права, Грађанска читаоница Пиргос, Ужички центар за људска права и демократију и Тимочки клуб су у току 2009. године спровели мониторинг у дванаест локалних јавних предузећа у Прокупљу, Блацу, Пироту, Ужицу, Чајетини, Књажевцу и Сокобањи. Ове активности представљају први организовани покушај грађанског друштва да установи на који се начин одвија процес јавних набавки на локалном нивоу. За њихову реализацију, било је неопходно успоставити и развити ефикасан модел мониторинга јавних набавки, што је учињено уз подршку невладине организације Транспарентност Србија.
 

Резултати и налази до којих се дошло у процесу мониторинга јавних набавки представљају основ су за додатно промишљање и формулисање делотворних предлога за успостављање транспарентнијег система јавних финансија, унапређење система јавних набавки и сузбијање корупције у овој области.
 

На Округлом столу говорили су: Драган Добрашиновић (Топлички центар за демократију и људска права), Мирослав Прокопијевић (Институт за европске студије), Родољуб Шабић (Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности) и Данило Пејовић (Транспарентност Србија).

 

Драган Добрашиновић
Грађански надзор јавних набавки:
налази и препоруке


Родољуб Шабић
Слободан приступ информацијама:
оруђе у борби против корупције


Мирослав Прокопијевић
Цена корупције у јавним набавкама

Данило Пејовић
Како до ефикасних јавних набавки