06. март 2015. године

 

Одговорност за лаж Зорана Перишића

 

  

Поводом тешке неистине, у српском језику познатије као лаж, коју је Зоран Перишић, градоначелник Ниша, изрекао 05. марта 2015. године у изјави датој ТВ Зона плус, а чија је суштина да је од Драгана Добрашиновића, представника грађанског надзорника, упућен мејл у којем је речено да ће „тужити уколико буде затворени а не отворени поступак”, као и да ће та “интервенција” грађанског надзорника коштати град Ниш 120 милиона динара више на петогодишњем нивоу, Топлички центар за демократију и људска права саопштава:
 

Грађански надзорник никада није упутио мејл у којем је речено да ће тужити Дирекцију за јавни превоз града Ниша или Град Ниш уколико буде примењена одређена врста поступка.
 

У једином мејлу који је се односи на врсту поступка који треба применити, а који се чак ни не односи на партију у којој је у отовреном поступку понуђена цена износила 1,10 евра по километру, већ на партију у којој је понуђена цена од чак 1,49 евра по километру, грађански надзорник је, након сазнања да је предузеће “Арива Литас” д.о.о. упутило писмо о намерама у којем је изразило спремност да учествује у поновљеном поступку јавне набавке, упозорило да је наручилац дужан да „обезбеди конкуренцију и прибави услугу која је предмет јавне набавке под најповољнијим условима”.
 

Овај мејл, који Топлички центар ставља на увид јавности, упућен је 18. јула 2014. јодине у 13:00 часова Милану Милићу, председнику Комисије за предметну јавну набавку, у намери да се, кроз обезбеђивање конкуренције, у наведеном поступку јавне набавке дође до понуде која је најповољнија и цене која је најнижа у оквиру тржишних околности.
 

Напомињемо да су све одлуке у поступку јавне набавке донете искључиво од стране Дирекције за јавни превоз града Ниша, а не грађанског надзорника, чија је надлежност прописана чланом 28. Закона о јавним набавкама и Правилником о грађанском надзорнику, којих се Топлички центар за демократију и људска права у потпуности придржавао.
 

Имајући у виду тежину лажи изречене од стране градоначелника Ниша Зорана Перишића и чињеницу да је она срачуната на дискредитацију грађанског надзорника и прикривање одговорности за катастрофално спроведену набавку услуга градског превоза од стране наручиоца, Топлички центар за демократију и људска права ће заштиту својих права потражити пред надлежним правосудним органима.
 

Допис грађанског надзорниика од 18.07.2014. године

Изјава Зорана Перишића, 05.03.2015. године

 

 

Повезани текстови: