06. јун 2016. године

 

Одговор на питања Информера од 02. јуна 2016.

 

  

Информер
11000 Београд, Теразије 5/VII,
Г-ђа Вања Мариновић
 

Поштована госпођо Мариновић,
 

Захваљујемо Вам се на интересовању за пројекат „Претварање РТС и РТВ у стварне јавне медијске сервисе“ и на питањима које сте нам поставили. Ваша питања сте нажалост послали крајем радног времена у четвртак, 2. јуна (у 14:28 сати), не дајући нам времена да на њих одговоримо. Да сте то учинили, чланак „екипе Информера“ објављен 3. јуна о.г. под насловом „Џорџ Сорош од РТС и РТВ би да прави своје телевизије“, на странама 4 и 5, у рубрици „Ударне вести“ и с најавом на насловној страни, садржао би и наш одговор. Тиме би Ваши читаоци добили потпуну и објективну информацију као што добра новинарска пракса, правила струке и закон налажу. Због тога очекујемо да ово писмо у целини и без икаквих измена објавите на истом простору и о року, у складу са члановима 47-51 Закона о јавном информисању.
 

Фондација за отворено друштво, Србија од 2013. године подржава активности удружења грађана чији је циљ да помогну јавним медијским сервисима да у интересу грађана кроз своје програмске садржаје остваре поверени јавни интерес, описан у члану 7 Закона о јавним медијским сервисима, а првенствено: истинито, непристрасно, потпуно, благовремено и професионално информисање грађана; поштовање и представљање основних људских права и слобода, и демократских вредности и институција; унапређивање културе јавног дијалога; поштовање представљања плурализма политичких, верских и других идеја и омогућавања јавности да буде упозната са тим идејама; задовољавање потреба у информисању свих делова друштва, без дискриминације; итд.
 

Резултати ових активности су редовно објављивани и о њима се расправљало на стручним скуповима и отвореним јавним дебатама у Београду, Крагујевцу, Лесковцу, Зајечару, Новом Саду, Новом Пазару и Ужицу итд. На овим дебатама су у својству излагача учествовали и представници и чланови руководства Радио Телевизије Србије и Радио Телевизије Војводине, као што показују извештаји на:
 

http://nadzor.org.rs/rts_nase_pravo_da_znamo_sve.htm
http://nadzor.org.rs/gradjani_i_rts_licem_u_lice.htm
http://www.nvo.org.rs/vest/article/uticaj-gradjana-na-medije/.
 

Исти су коришћени и на јавним дебатама које су у том циљу програмски савети РТС и РТВ први пут и сами организовали. Те резултате је уосталом употребљавао и Ваш лист нпр. у чланцима објављеним 26, 27, 28. и 30. марта; 2 и 3. априла; 15. јуна, 17. јула и 30. децембра 2015.г. (скенирани чланци су у прилогу ове е-поруке).
 

Заједнички напори, размена знања и давање могућности грађанима Србије да на оваквим расправама искажу сопствене ставове о својим јавним сервисима и потребе када је јавно информисање у питању, несумњиво су најбољи начин да јавни сервиси остваре своју друштвену функцију, што и јесте циљ пројекта „Претварање РТС и РТВ у стварне јавне медијске сервисе“ чију реализацију подржава Фондација за отворено друштво.
 

Чињеница да нови чланови органа управљања јавним медијским сервисима, судећи по информацијама „Информера“ нису обавештени о овом пројекту вероватно сведочи о томе да још увек нису имали времена да се упознају са садржајем рада својих претходника. У сваком случају, удружења грађана и Фондација за отворено друштво се надају да ће и новоименовани управни одбори и програмски савети оба јавна медијска сервиса наставити са демократском праксом сарадње са удружењима грађана и непосредне размене мишљења са грађанима Србије, како би јавни сервиси унапредили остваривање јавног интереса кроз своје програмске садржаје и укупан рад. Фондација за отворено друштво је спремна да подржи напредовање ка овом циљу. Пројекат „Претварање РТС и РТВ у стварне јавне медијске сервисе“ треба да траје до краја 2017. године. Укупна средства намењена за реализацију овог четворогодишњег напора износе 29 милиона динара.
 

Дакле, у овом пројекту ништа није тајно. Из његових циљева и начина остваривања се јасно види да нема места било каквим спекулацијама о „преузимању“ РТС и РТВ, осим ако „екипа Информера“ мисли да растући утицај грађана на јавне медијске сервисе представља „преузимање“.
 

С уважавањем,
 

Др Јадранка Јелинчић
Извршни директор Фондације за отворено друштво, Србија
Београд, 03. VI 2016.