17. новембар 2010. године

 

Обуставити изврњење штетних уговора

 

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија поднели су Уставном суду Републике Србије захтев за обуставу поступака набавки са погађањем без претходног објављивања и извршења уговора који су закључени на основу Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (Службени гласник РС, бр. 45/10).
 

Подсећамо да се поменути поступци спроводе и уговори закључују на основу закона којим се суспендују неке од најзначајних одредаба Устава Србије, Закона о јавним набавкама, ССП-а и ЦЕФТА споразума, чиме је умањена транспарентост процедура набавки, угрожена једнакост положаја потенцијалних понуђача и поштовање принципа конкуренције у поступцима јавних набавки.
 

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија упозоравају да реализација уговора закључених на основу оспореног закона већ производи неотклоњиве штетне последице чију ће цену, кроз накнаду штете фирмама којима је, противно Уставу и међународним споразумима, било ускраћено учешће у поступцима набавки, платити грађани Србије. Уједно подсећамо да су тренутно најраширенији пример примене спорног закона уговори велике вредности који су већ закључени између Грађевинске дирекције Србије и извођача радова на локацији бивше касарне „Степа Степановић“ у Београду.
 

Због тога позивамо Уставни суд, који је нашу иницијативу за утврђивање неуставности закона већ узео у разматрање на седници од 11. новембра 2010. године, да обустави извршење закључених уговора и у најкраћем року донесе одлуку којом се овај закон којим се угрожава правна сигурност, умањује конкуренција и суштински легализује корупција ставља ван правне снаге. Само на тај начин биће спречено разарање правног система и умањена штета за јавне финансије Републике Србије која је већ настала усвајањем прописа за који је од почетка било јасно да није усаглашен са остатком правног система.

 

Захтев за обуставу извршења уговора

Саопштење за јавност