04. јул 2011. године

 

Нова казна за Дулићево министарство!

 

  

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности изрекао је Министарству животне средине, рударства и просторног планирања новчану казну од 180.000,00 динара због неизвршења Решења Повереника бр. 07-00-00297/2011-03 од 06.04.2011. године.
 

Министарство на чијем је челу Оливер Дулић, ни након изрицања прве новчане казне од 20.000,00 динара и одређивања поновног рока да Топличком центру за демократију и људска права достави тражене информације под претњом изрицања новчане казне од 180.000,00 динара, није извршило наведено Решење.
 

Закључком о изрицању новчане казне бр. 07-00-01104-2/2010-03 од 22.06.2011. године Министарству животне средине, рударства и просторног планирања одређен је поновни рок од два дана да достави све тражене информације. У противном, поступак извршења Решења ће се наставити применом мера из надлежности Владе, односно обезбеђивањем извршења Решења Повереника бр. 07-00-00297/2011-03 од 06.04.2011. године непосредном принудом.
 

Коалиција за надзор јавних финансија тражи од Владе Републике Србије да хитно обезбеди извршење Решења Повереника. Питамо се докле ће грађани бити принуђени да плаћају штету коју свесним и намерним кршењем закона прави министарство на чијем је челу Оливер Дулић и шта је то што упорним одбијањем да достави тражене информације ово министарство покушава да прикрије од јавности.

 

Закључак о изрицању новчане казне бр. 07-00-01104-2/2010-03