31. мај 2011. године

 

Непостојећа депонија од милион евра

 

  

Коалиција за надзор јавних финансија дошла је у посед информација које на недвосмислен начин потврђују да је Фонд за заштиту животне средине Републике Србије грађевинском предузећу "ALPINE" А.C.A. крајем 2007. године платио 81.263.279,70 динара за извођење прве фазе радова на изградњи регионалне санитарне депоније на локацији “Утрине” у општини Прокупље, а да при том радови на овој локацији никада нису започети, нити су средства враћена у буџет Републике Србије.

 

Поменута средства исплаћена су на основу уговора број 401-00-274/2007-01 закљученог 30.08.2007. године између Фонда за заштиту животне средине Републике Србије и анекса поменутог уговора број 401-00-274/1/2007-1 закљученог 27.09.2007. године. Уговор је испред Фонда за заштиту животне средине потписала директорка мр Жељка Јуракић, а испред Општине Прокупље и Фонда за екологију општине Прокупље Владимир Јовановић, тадашњи председник Општине Прокупље, а садашњи државни секретар у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања и члан председништва Демократске странке и Горан Мрдаковић, бивши директор Фонда за екологију а садашњи директор филијале за Топлички округ Републичког завода за здравствено осигурање. Уговор о грађењу између Општине Прокупље и грађевинског предузећа "ALPINE" А.C.A. закључен је 03.12.2007. године.
 

У складу са поменутим уговорима, Фонд за заштиту животне средине је 21.12.2007. године, уплатио грађевинском предузећу "ALPINE" А.C.A. аванс у износу од 81.263.279,70 динара, односно 1.043.252 евра. Предмет уговора било је извођење прве фазе радова на изградњи регионалне санитарне депоније чврстог комуналног отпада на локацији “Утрине” у општини Прокупље. Због одустанка општине Прокупље од пројекта на овој локацији, радови на изградњи депоније никада нису отпочели, а уплаћена средства до данашњег дана нису враћена у републички буџет.
 

Питамо се због чега ни након више од три године од тренутка преноса средстава на рачун фирме "ALPINE" А.C.A, као ни после више од две године од одустанка општине Прокупље од изградње депоније на локацији “Утрине”, више од милион евра није враћено у буџет Републике Србије? Како је могуће да у исто време нема ни депоније ни пара које су дате за њену изградњу? Шта су, а ако нису, због чега нису, надлежне институције предузеле да се преко милион евра врати грађанима Србије?

 

Уговор о суфинансирању пројекта изградње I фазе регионалне депоније у Прокупљу

Анекс I уговора о суфинансирању пројекта изградње I фазе регионалне депоније у Прокупљу

Уговор о грађењу

Доказ о уплати грађевинском предузећу "ALPINE" А.C.A.

Позив за достављање извештаја о извршеним радовима и утрошеним средетвима

Допис председнику Општине Прокупље од 03.09.2009. године