03. мај 2011. године

 

Министарство игнорише налог Повереника

 

  

Ни након Решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр. 07-00-00297/2011-03 од 06.04.2011. године, којим је Министарство животне средине, рударства и просторног планирања обавезано да Топличком центру за демократију и људска права достави све тражене информације које се односе на јавне набавке из 2010. године, ово министарство није испунило своју законску обавезу.
 

Овим решењем, које је коначно и извршно, Министарству животне средине, рударства и просторног планирања је наложено да без одлагања, а најкасније у року од три дана Топличком центру за демократију и људска права, чланици Коалиције за надзор јавних финансија, достави документе који садрже тражене информације, а по захтеву који је поднет још 28.12.2010. године.
 

Подсећамо да је одбијање достављања информација и отворено кршење закона уследило након изношења низа чињеница о злоупотребама и финансијским проневерама извршеним од стране челника Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, које је Коалиција за надзор јавних финансија претходних месеци представила јавности.
 

Коалиција за надзор јавних финансија позива надлежне државне органе да у складу са својим законским овлашћењима предузму одговарајуће мере и обезбеде примену овог решења, а Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да примени одговарајуће казнене мере предвиђене законом и на тај начин стане на пут самовољи и бахатости одговорних у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања.

 

Решење бр. 07-00-00297/2011-03 од 06.04.2011. године