03. јул 2015. године

 

Кршењем закона до уговора о превозу

 

  

Топлички центар за демократију и људска права доставио је Управи за јавне набавке и Скупштини Града Ниша извештај о спроведеном поступку надгледања јавне набавке „Услуга превоза путника на територији Града Ниша”, наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша.
 

Надгледану јавну набавку обележили су бројни проблеми, од којих су најизразитији и најзначајнији: недостатак конкуренције, додељивање уговора уз кршење Закона о јавним набавкама и Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и вршење утицаја на чланове Комисије за јавну набавку од стране највиших градских функционера да се услови тендера прилагоде одређеним понуђачима.
 

Аудио снимци у чији је посед дошао Грађански надзорник, а чија је аутентичност потврђена објављивањем интегралног аудио снимка на званичној интернет презентацији Града Ниша, на недвосмислен начин су потврдили да су Зоран Перишић, градоначелник Ниша, и Ненад Станковић, извршни директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша и заменик председника Скупштине Града Ниша, утицали на чланове Комисије да се услови тендера прилагоде и уговори доделе тачно одређеним понуђачима.
 

Оно што посебно забрињава је изостанак адекватне реакције надлежних државних органа, које је Грађански надзорник обавестио, а посебно Тужилаштва за организовани криминал које ни након 9 месеци од подношења кривичне пријаве није подигло оптужницу иако сви достављени докази указују да у конкретном случају постоји оправдана сумња да су наведена лица извршила кривично дело Злоупотреба службеног положаја.
 

Због начина на који је спроведен поступак надгледане јавне набавке, израженог јавног интереса и ангажовања великих финансијских средстава која падају на терет пореских обвезника, позивамо стручну и ширу јавност да се са посебном пажњом укључе у праћење реализације закључених уговора и поступање Тужилаштва за организовани криминал по поднетој кривичној пријави Грађанског надзорника.
 

Извештај Грађанског надзорника

 

Повезани текстови: