11. јануар 2012. године | Извор: Политика

 

Кривичне пријаве за чишћење буџета

 

  

Државна ревизорска институција поднеће кривичне пријаве због ненаменског трошења пара из буџета против одговорних у Министарству животне средине и просторног планирања, Агенције и Фонда за заштиту животне средине, сазнаје „Политика”.
 

Чувари државне касе открили су да се новац трошио мимо закона, то јест да је 300 милиона динара без сагласности Владе Србије отишло за подстицаје грађевинској индустрији. Агенција за заштиту животну средине оглушила се о закон тако што је извођачу плаћала неизведене радове. Док је Фонд за заштиту животне средине без критеријума поделио око 100 милиона динара бесповратних средстава фирмама које се баве рециклажом. У овом случају није чак ни формирана комисија, нити је објављена ранг листа кандидата. Ревизори су утврдили да је пет компанија („Брзан пласт”, „Божић и синови”, „Еко рисајклинг”, „Денипет” и „СЕ Трејд”) поднело захтеве пре осталих кандидата. Иако нису имали комплетну документацију – добили су новац.
 

У Фонду пак кажу да је јавни позив спроведен у складу са закључком владе у коме су утврђени критеријуми за доделу новца. Наведене компаније, како тврде, доставиле су уредну документацију. Према Закону о Фонду,новац се додељује док је конкурс отворен. Другим речима, ко се пре пријави, добиће паре тако да немају обавезу да формирају комисију или ранг листу.
 

– Због потребе хитног развоја рециклажне индустрије расписан је јавни позив који је отворен до расподеле средстава, који по својој природи искључује доношење одлуке о утврђивању ранг листе и формирање комисије, јер се пријаве оцењују појединачно у погледу усаглашености са условима и критеријумима конкурса док међусобно рангирање пријава зависи искључиво од времена подношења што произилази из самог текста конкурса – кажу у Фонду. Без јавног конкурса Фонд је доделио 35 милиона динара Новом Саду и Суботици, а на исти начин је 350 милиона динара отишло и градовима широм Србије.
 

У овој институцији објашњавају да конкурси могу али и не морају да се расписују, ако као уговорена страна непосредно суфинансира и учествује у реализацији програма и пројеката. То је, кажу, у складу са Законом о Фонду за заштиту животне средине.
 

Када је о Агенцији за заштиту животне средине реч, ревизорима је највише засметало то што је фирми „Термо монт” из Новог Сада за радове на електро инсталација и одводно-канализационој мрежи најпре исплаћено 16, 2 милиона динара без веродостојне документације. Истој фирми исплаћено је и око 1,14 милиона динара, за радове који су обављени без тендера и без уговора. На душу јој се ставља и што је исплатила 3,7 милиона динара, а да фактурисани радови уопште нису изведени. Међутим, Момчило Живковић, директор Агенције, тврди да је извођач радова изабран на тендеру и да су плаћени за оно што су урадили.
 

– Само смо их једном платили без овере надзорног органа. Али то је одмах кориговано, што се види у грађевинској књизи. Пошто су радови прекидани због реновирања лабораторије исплаћивали смо их у неколико наврта. Када смо подвукли црту испало је да смо им дали 530.000 динара више и извођач тај новац вратио. О свему томе смо информисали ревизора – каже Живковић.
 

Међутим, за ревизоре ово оправдање није било довољно уверљиво. Највећа замерка, чини се, која се ставља на душу надлежних у министарству је то што је 300 милиона динара без одлуке Владе Србије исплаћено као помоћ грађевинцима. Али у министарству сматрају да им сагласност владе није ни била потребна.
 

– Новац предвиђен ребалансом буџета за инвестиције од јавног значаја потрошен је на основу расположивих средстава – кажу у министарству. Ово Министарство је са општинама Апатин, Жабаљ, Бачка Паланка, Инђија, Врбас, Сечањ, Нова Црња закључило уговоре вредне 13,6 милиона динара за суфинансирање израде планских докумената мимо листе првенства.
 

– Уговоре смо закључили на основу документације и у складу са Правилником. Са локалним самоуправама које нису биле на листи приоритета закључени су уговори тек када су испуњени сви услови које Правилник предвиђа – одговор је министарства на ревизорове замерке.
 

Да је Министарство животне средине, рударства и просторног планирања у акцији „Очистимо Србију” очистило и буџет републике потврдио је извештај ревизора. Промоција те акције уговорена је без тендера за 23, 4 милиона динара. Фирми која је добила овај посао исплаћено је 20 милиона динара по истеку рока трајања уговора, али и пре извршених уговорених услуга. По истом принципу, без јавног позива, купљено је време за емитовање рекламних спотова за ову капању у износу од 28, 3 милиона динара. Иначе, већина замерки контролора трошења државних пара у овом министарству односи се управо на процедуру спровођења јавних набавки и њиховом књижењу. Тако је на пример израда софтвера плаћена 2,5 милиона динара без писаног доказа да је пословна промена настала и уговорен посао извршен.
 

У Министарству кажу да су платили софтвер „на основу валидних доказа о насталој пословној промени, изјаве овлашћеног лица и писане потврде стручног лица министарства о квалитетно извршеној услузи”.
 

За ручкове, вечере и радне доручкове плаћено је 1,7 милиона динара, али без уговора чиме је по мишљењу ревизора прекршен Закон о буџетском систему. На све неправилности у области јавних набавки у Министарству одговарају да их спроводе по закону.
 

– Посебно се обраћа пажња на садржај конкурсне документације која се сачињава у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки. Доказ за то је чињеница да ниједан од понуђача који су учествовали у предметним поступцима јавних набавки није поднео захтев за заштиту права понуђача – кажу у министарству.
 

Министарство животне средине закључило је уговор са Издавачким друштвом „Рингијер” за истраживања из области заштите животне средине. Дневни листови „Блиц” и „Ало” добили су 47 милиона динара, без тендера. Ревизори замерају то што „Рингијер” није регистрован за истраживачку, већ за издавачку делатност па није имао ниједан услов да без конкурса добије овај посао. У надлежном Министарству кажу да је посао склопљен у складу са законом и да одлуком о оснивању друштва пише може да обавља све друге пословне делатности дозвољене законом. Нису међутим објаснили зашто је посао додељен директном погодбом. У компанији Рингијер-Шпрингер су рекли да она ради и на истраживању тржишта. „Ми смо професионално и одговорно информисали јавност о пројекту „Очистимо Србију” у који су били укључени сви медији.


 

Новости дана - Радио Београд 1
 

Loading the player..