19. новембар 2012. године

 

Кривична пријава због злоупотреба

 

  

Топлички центар за демократију и људска права, члан Коалиције за надзор јавних финансија, поднео је Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу кривичну пријаву против бившег председника Општине Прокупље Милана Арсовића због основане сумње да је извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног законика Републике Србије.
 

Милан Арсовић, бивши председник Општине Прокупље, искористио је службени положај и прекорачио границе службеног овлашћења тако што је поступио супротно члановима 26, 20. став 2. и 107. став 4. Закона о јавним набавкама, као и члану 71. став 2. Закона о буџетском систему, којим је прописано да је функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
 

Планирањем и реализацијом јавних набавки мале вредности Набавка добара и услуга монтаже дечијег игралишта у дворишту Основне школе "9. октобар", Набавка добара и услуга монтаже дечијег игралишта у улици Вељка Миланковића и Набавка добара и услуга монтаже дечијег игралишта у Ђуревачком насељу буџет Општине Прокупље је оштећен за износ од приближно 7.000.000 динара.
 

Наведене набавке нису могле да буду планиране и реализоване као јавне набавке мале вредности, с обзиром да је процењена вредност наведених набавки у Плану набавки за 2012. годину од 15.03.2012. године, који је донео тадашњи председник општине Милан Арсовић, 9.600.000 динара. С обзиром да се ради о набавци истоврсних добара и услуга, а да горњи лимит за набавку мале вредности у буџетској 2012. години износи 3.311.000 динара, очигледна је намера доносиоца Плана набавки да се по поједностављеној процедури уговори закључе са унапред изабраним понуђачем.
 

У прилог овој тврдњи говоре и чињенице да је Комисија за јавне набавке прилагодила предмет набавке одређеном произвођачу, односно његовом дистрибутеру, тако што је јасно означила модел производа који се набавља. На тај начин је Комисија поступила супротно члану 9. Закона о јавним набавкама, односно ограничила је конкуренцију међу понуђачима, чиме је прекршено једно од основних начела јавних набавки. Комисија није ни озбиљно истражила тржиште, с обзиром да позив за достављање понуда није упућен ниједном произвођачу ове врсте производа. Поред тога и понуде преостала два понуђача у две од три спроведене набавке (исти понуђачи учествују у свим поменутим набавкама) прелазе износ процењене вредности наведених набавки из чега се на недвосмислен начин може закључити да се ради о фиктивним понудама.
 

Након овако спроведених поступака јавних набавки, 04. априла 2012. године, Милан Арсовић, бивши председник Општине Прокупље, још једном кршећи Закон о јавним набавкама, закључује уговоре са изабраним понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки. Укупна вредност уговорених набавки износи 9.308.784 динара, што је на дан закључења уговора према средњем курсу Народне банке Србије износило 83.405,68 евра. Упоређивање уговорене цене и цене производа сличних карактеристика на нашем тржишту нам указује да је уговорена цена најмање четири пута већа од цене производа истих или бољих карактеристика.
 

Због свих наведених чињеница, Топлички центар за демократију и људска права позива Више јавно тужилаштво у Прокупљу да подигне оптужни акт против Милана Арсовића због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја. Сматрамо да је брзо и ефикасно реаговање тужилаштва неопходан почетни корак у расветљавању бројних криминалних активности локалних функционера почињених у претходном периоду.
 

Кривична пријава против Милана Арсовића

Уговор бр. 400-486/12-04 од 04. априла 2012. године

Уговор бр. 400-485/12-04 од 04. априла 2012. године

Уговор бр. 400-484/12-04 од 04. априла 2012. године

 
 
 

Повезани текстови: