11. септембар 2012. године

 

Коментари на Предлог закона о јавним набавкама

 

  

Експертска група коју је окупила Коалиција за надзор јавних финансија формулисала је коментаре на Предлог закона о јавним набавкама. Коментари садрже предлоге за унапређење постојећег текста предлога закона и биће упућени предлагачу и стручној јавности.
 

Коалиција за надзор јавних финансија позива предлагача да омогући примерено време за јавну расправу и да на образложене предлоге подносиоцима достави образложене одговоре.
 

Предлог закона о јавним набавкама

Коментари на Предлог закона о јавним набавкама