02. јун 2011. године

 

Кога скрива непостојећа депонија?

 

  

Уместо што доносе брзоплете и паничне одлуке и невешто покушавају да прикрију размере штете коју су нанели буџету Републике Србије, за представнике Општине Прокупље и Фонда за заштиту животне средине Републике Србије било би упутније да одговоре на следећа питања:
 

1. Због чега пуне две године од тренутка када је Општина Прокупље донела одлуку да одустане од градње депоније на локацији “Утрине” није ништа предузето да се више од милион евра врати у републички буџет? (Б92, Политика, Блиц )
 

2. Како то да је одлука Општинског већа Општине Прокупље о једностраном раскиду уговора донета само дан након што је Коалиција за надзор јавних финансија изнела у јавност информације о чињеници да је више од милион евра плаћено за непостојећу депонију?
 

3. На који начин мисле да у републички буџет врате износ од више од милион евра, када је искључиви кривац за неизвршење уговора о градњи депоније Општина Прокупље?
 

4. Због чега се Фонд за заштиту животне средине није држао члана 12. и 13. Уговора са Општином Прокупље и у року од петнаест дана од неизвршења уговорне обавезе тражио повраћај уплаћених средстава?
 

5. Ко ће сносити одговорност због тога што је због одустанка Општине Прокупље од првобитно планиране локације за изградњу депоније Европска унија одустала од суфинансирања пројекта, односно од уплате од 13.500.000 евра (тринаест и по милиона евра)?
 

Коалиција за надзор јавних финансија такође сматра да би, због утврђивања целокупне истине о овом случају, било веома важно да грађани Прокупља и Србије сазнају у коликој се мери, од 2007. године до данас, повећала стварна имовина неких од потписника уговора о изградњи депоније, пре свега тадашњег председника Општине Прокупље а садашњег државног секретара у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања Владимира Јовановића.
 

Само утврђивање свих детаља везаних за овај случај трагичног поигравања са новцем грађана Србије може нам дати одговор на питање шта се стварно догодило са 1.043.252 евра буџетских средстава.