29. март 2011. године

 

Како до бољег Закона о јавним набавкама?

 

  

Коалиција за надзор јавних финансија позива грађане и стручну јавност да дају своје предлоге за унапређење Закона о јавним набавкама.
 

У примени постојећег Закона о јавним набавкама показале су се бројне мањкавости које су последица недовољно добрих и недоречених законских решења. Поправљање законског оквира неопходан је предуслов за унапређење система јавних набавки, заснованог на ефикасним и транспарентним процедурама.
 

Коалиција за надзор јавних финансија ће кроз шест месеци јавности и институцијама представити предлог за измену Закона о јавним набавкама. Имајући у виду околност да је унапређење система јавних набавки од великог значаја за сузбијање корупције, подизање квалитета живота грађана и процес европских интеграција, сматрамо да је потребно објединити све добре предлоге који могу бити од користи у овом важном послу.
 

Предлоге можете достављати до 01. септембра 2011. године.
 

Систематизовани коментари биће објављени на сајту Коалиције, на страни "Иницијативе".