10. новембар 2014. године

 

Извештај o "Прокопу"

 

  

Топлички центар за демократију и људска права доставио је надлежном одбору Народне скупштине Републике Србије и Управи за јавне набавке извештај о спроведеном поступку надгледања јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд центар – фаза I, наручиоца "Железнице Србије".
 

Надгледану јавну набавку обележили су бројни проблеми, од којих су најизразитији и најзначајнији: недостатак конкуренције, додељивање уговора уз кршење антикорупцијских одредби Закона о јавним набавкама и опструкција рада грађанског надзорника од стране наручиоца.
 

Још један проблем, који јасно осликава друштвени и политички контекст у којем се одвијао поступак надгледане јавне набавке, је неизвештавање медија о упозорењима грађанског надзорника везаним за уочене злоупотребе. Имајући у виду да надгледана јавна набавка има изражену политичку димензију, с обзиром да је реч о првој фази изградње централног економског, политичког и маркетиншког пројекта Владе Републике Србије "Београд на води", прећуткивање информација о кршењима закона представља јасан одраз стања медијских слобода у Републици Србији.
 

Због начина на који је спроведен поступак надгледане јавне набавке, сузбијања конкуренције, нарушавања интегритета поступка, висине финансијских средстава која ће бити уложена у њену реализацију, упозоравамо надлежне институције на неопходност праћења реализације радова са највећом могућом пажњом.
 

Такође, позивамо стручну и ширу јавност да се, због израженог јавног интереса и ангажовања великих финансијских средстава која падају на терет пореских обвезника, укључи у праћење реализације закљученог уговора.
 

Извештај грађанског надзорниика

   

Повезани текстови: