16. децембар 2010. године

 

Министри и даље крше закон

 

Председник Савета Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић представио је скупштинском Одбору за финансије извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за прошлу годину. Ревизори су проверавали финансије седам министарстава (финансија, просвете, рада и социјалне политике, пољопривреде, инфраструктуре, науке и омладине и спорта, а контролисане су и Управа за трезор и Народна банка Србије у делу који се односи на коришћење буџетских средстава. Контролом је обухваћено 70,13% укупних расхода и издатака буџета Републике Србије и 18% укупних буџетских прихода.
 

Ревизијом је утврђено да се главна књига Трезора не води у складу са законом, као и да не садржи податке о приходима и расходима, како је то предвиђено важећим прописима. И даље се не зна укупна вредност државне имовине јер не постоје подаци о нефинансијској имовини вредној 30 милиона и финансијској имовини вредној око три милијарде динара. Непознато је и колико је прецизно учешће Републике Србије у власништву појединих предузећа, поуздано се не зна тачно стање дугорочних зајмова, а непознаница је и колико је позајмица дато из буџетске резерве ранијих година.
 

У извештају се наводи да девет министарстава још није успоставило интерну ревизију, а државни ревизори се нису уверили да тамо где контроле има да је организована на одговарајући и поуздан начин.
 

У поступку ревизије утврђено је и да минус у државној каси прошле године није био прецизно исказан у завршном рачуну буџета, тако да се догодило да је дефицит заправо био чак четири милијарде динара мањи од исказаног. Када је реч о јавном дугу, извештаји Трезора се разликују за 1,8 милијарди евра од података које води Народна банка Србије. Наиме, обавезе по основу стендбај аранжмана са ММФ-ом у извештају Трезора се не виде.
 

Као и прошле године, уговори о делу склапани су мимо прописа, а укупна вредност тих послова износила је око 77 милиона динара.
 

И ове године проблема је било у јавним набавкама. Уговарањем јавних набавки мимо утврђених процедура потрошено је 303 милиона динара. Тако је Министарство пољопривреде потписало уговор са фирмом „Хјулит Пакард” за увођење информационог система вредан 329 милиона динара. Проблем је што је то 115 милиона динара више него што је било одобрено Законом о буџету. Такође, то министарство није евидентирало и набавке контејнера, а казне и пенали по неким судским решењима плаћени су средствима намењеним за одржавање зграда и грађевинских објеката.
 

Финансијски извештаји су уручени свим ревидираним субјектима и њихова обавеза је да у року од 45 дана поступе у складу са препорукама ДРИ које су дате у извештају. Према речима Радослава Сретеновића ДРИ ће предузети одговрајуће мере према свима који су кршили прописе.

 

Извештај ДРИ за 2009. годину

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

<