07. јул 2010. године

 

Државни подстицај корупције

 

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија поднели су Уставном суду Републике Србије Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (Службени гласник РС, бр. 45/10), који је недавно усвојила Скупштина Србије.
 

Одредбе овог закона у директној су супротности са Уставом Републике Србије, Законом о јавним набавкама, Споразумом о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 и Споразумом о стабилизацији и придруживању.
 

Суспендовање неких од најзначајнијих одредаба Устава Србије, Закона о јавним набавкама, ССП-а и ЦЕФТА споразума, којима се обезбеђују транспарентност процедура, једнак правни положај свих понуђача и поштовање принципа конкуренције, представља отворен позив на корупцију, који је упућен и подржан од стране највиших државних институција.
 

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија сматрају да предлагање и усвајање поменутог закона представља правно – политички скандал, удар на Устав и основне системске законе, нарушавање јединствености правног поретка и грубо угрожавање међународног кредибилитета земље.
 

Влада, Скупштина и Председник Србије нису добили мандат од грађана да промовишу корупцију и ван снаге стављају Устав Србије и ратификоване међународне споразуме, нити да у питање доводе европску будућност земље. Подсећамо да су грађани Србије на прошлим изборима већинску подршку дали управо политици европских интеграција и борбе против корупције, какву је тада заговарала данас владајућа коалиција.
 

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија позивају Уставни суд Републике Србије да прихвати Иницијативу, обустави примену Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе и донесе одлуку којом се овај штетан и корупционашки закон проглашава неуставним и ставља ван правне снаге. Сматрамо да је то једини начин да се заштити интерес грађана Србије и Уставом гарантовано економско уређење кoje „почива на тржишној привреди, отвореном и слободном тржишту, слободи предузетништва, самосталности привредних субјеката и равноправности приватне и других облика својине“.

 

Иницијатива

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе