29. март 2011. године

 

Хитно укинути корупционашки закон

 

  

Тврдња министра животне средине, просторног планирања и рударства изнета у емисији “Инсајдер дебата – уградња у изградњи”, да је Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе у свему сагласан са Законом о јавним набавкама, нетачна је и још један је покушај збуњивања јавности о стварним разлозима доношења овог штетног и корупционашког закона.
 

Коалиција за надзор јавних финансија наглашава да је Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе супротан не само начелима и кључним одредбама Закона о јавним набавкама које се односе на слободу конкуренције, врсту поступка који се примењује и заштиту права понуђача, већ представља и изобличење одредби које су предвиђене као најстрожи изузеци од општих правила овог закона.
 

Напомињемо да Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, који учвршћује монопол државе у грађевинском сектору и увелико наноси штету јавним финансијама, није само у грубој несагласности са начелима и најважнијим одредбама Закона о јавним набавкама, системског закона у овој области, већ и да су његове одредбе у директној супротности са Уставом Републике Србије, Споразумом о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 и Споразумом о стабилизацији и придруживању.
 

Подсећајући да је од предаје Иницијативе за оцену уставности и законитости Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе протекло осам месеци, као и да је пре месец дана истекао рок од 90 дана за доношење одлуку о Захтеву за обуставу извршења уговора склопљених по овом закону, позивамо Уставни суд Србије да у најкраћем року обустави његову примену и донесе одлуку којом се овај закон проглашава неуставним и ставља ван правне снаге. Свако одлагање одлуке и непоступање по Иницијативи директан је допринос Уставног суда ширењу корупције у најзначајнијим државним институцијама и насиљу политике над правом и интересима грађана.
 

Коалиција за надзор јавних финансија позива и Агенцију за борбу против корупције да, користећи законска овлашћења, утврди колика је стварна имовина челних људи Министарства животне средине, просторног планирања и рударства и Грађевинске дирекције Србије и са њима повезаних лица. На који начин и у којој мери се увећала имовина функционера у две кључне институције које делују у области грађевинарства, питање је од суштинског значаја за утврђивање истине о стварним разлозима државног интервенционизма у овом сектору.