17. јануар 2016. године

 

Хитно поништити одлуку о избору чланова УО РТС

 

  

Коалиција за надзор јавних финансија захтева хитно поништавање одлуке о именовању чланова Управног одбора РТС, донету од стране Савета Регулаторног тела за електронске медије 14. јануара 2016. године.
 

Одлука РЕМ супротна је члану 17 Закона о јавним медијским сервисима, којим је прописано да се „чланови Управног одбора именују из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова установа јавног медијског сервиса (стручњаци из области медија, културе, менаџмента, права и финансија)”, и као таква мора бити стављена ван снаге.
 

Не улазећи у питања етичке и естетке природе нити у дебату о томе да ли су политичка аналитика у инетересу владајуће странке, формална повезаност са врхом власти и томе сличне референце пресуђивале приликом одлучивања, позивамо Савет РЕМ да јавности стави на увид комплетну документацију о овом случају, укључујући податке које су им о себи доставили нови чланови Управог одбора РТС, а који су их убедили да испуњавају услове за именовање прописане наведеним чланом закона.
 

Уверени да је члановима Савета РЕМ било познато нешто о компетенцијама именованих чланова Управног одбора РТС што ни стручној ни широј јавности није, али основано сумњајући да то има икакве везе са било чим што иде у прилог околности да би они могли бити угледни стручњаци из области медија, културе, менаџмента, права и финансија, указујемо на погубност нетранспарентности чина именовања чланова најважнијег органа јавног медијског сервиса.
 

Имајући у виду обавезе РТС у остваривању јавног интереса, као и надлежности и улогу Управног одбора у управљању овим сложеним системом значајним за све грађане Републике Србије, захтевамо од Савета РЕМ да хитно стави ван снаге сопствену одлуку и приступи именовању чланова Управног одбора РТС у складу са Законом о јавним медијским сервисима. Уколико се то не догоди, Коалиција за надзор јавних финансија ће пред надлежним органима покренути поступак који ће именовање чланова Управног одбора РТС вратити у законске оквире.