10. фебруар 2015. године

 

Хитно формирати анкетни одбор за „Прокоп”

 

  

Након удаљавања Драгана Добрашиновића, представника грађанског надзорника у јавној набавци „Прокоп”, са седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Коалиција за надзор јавних финансија позива Народну скупштину Републике Србије да, у складу са чланом 68. Пословника о раду, хитно формира анкетни одбор који ће испитати све околности везане за ову проблематичну јавну набавку „Железница Србије” а.д. и кршење антикорупцијских одредби Закона о јавним набавкама.
 

Имајући у виду околност да је Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, показао да нема капацитет неопходан за независно и професионално разматрање извештаја грађанског надзорника и суочавање са чињеницама везаним за злоупотребе у јавним набавкама са елементима политичке корупције, сматрамо да је формирање анкетног одбора неопходан корак који води ка расветљавању околности о незаконитостима на које је грађански надзорник указао.
 

Прикупљање информација и изјава свих релевантних актера везаних за овај поступак јавне набавке, помпезно најављиване као прве фаза изградње „Београда на води” а финансиране из кредита за које је гаранције дала Република Србије, пружиће јавности прилику да разуме како је могуће да процењена вредност јавне набавке без икаквог образложења и правног основа буде увећана за близу 6 милиона евра, због чега је за посао вредан 26 милиона евра пристигла само једна комплетна понуда, како је могуће да надлежне институције законске одредбе тумаче у складу са политичким приоритетима Владе Републике Србије а не правним начелима и стандардима.
 

Позивамо народне посланике да формирањем анкетног одбора и професионалним и одговорним учешћем у његовом раду, на недвосмислен начин покажу да самовоља, бахатост и некомпетентност председника Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, испољена на седници одржаној 09. фебруара 2015. године, нису слика највише државне институције већ део њене одлазеће прошлости.
 

Предлог за формирање анкетног одбора

Извештај грађанског надзорниика