Грађански надзор јавних набавки

 

Корупција у Србији представља озбиљан и широко распрострањен друштвени проблем. На то указују резултати истраживања ставова грађана, анализе домаћих и међународних организација, приоритети свих постпетооктобарских влада, програми политичких странака. И поред тога што размере корупције није могуће прецизно утврдити, истраживања спроведана у последњих неколико година показују да грађани Србије корупцију сматрају једним од највећих проблема у друштву (уз сиромаштво, незапосленост и општи криминал).
 

Узрокована чиниоцима економске, политичке, правне, институционалне и историјске природе, корупција нагриза не само економску, већ и моралну супстанцу друштва. Последице корупције тешко погађају интересе грађана, разарају политички систем и нарушавају темељне друштвене вредности. Широко распрострањена, корупција угрожава тржишну економију, утиче на смањење друштвеног производа, обесхрабрује потенцијалне инвеститоре и директно продукује пораст сиромаштва грађана. Корупција је “одговорна” и за угрожавање демократских принципа, повећавање трошкова функционисања државе, раст неповерења у институције, ширење организованог криминала, растућу апатију грађана.
 

Јавне набавке представљају једно од централних поља корупције у Србији. Околност да су држава и јединице локалне самоуправе и даље највећи купци на српском тржишту, додатно генерише постојећи проблем. Сузбијање корупције у систему јавних набавки један је од најважнијих предуслова за успостављање система ефикасних јавних финансија на националном и локалном нивоу.
 

Пројекат "Грађански надзор јавних набавки", који, уз подршку Фонда за отворено друштво реализују Топлички центар за демократију и људска права, Грађанска читаоница Пиргос, Ужички центар за људска права и демократију и Тимочки клуб, усресређен је на успостављање ефикасног грађанског надзора над системом јавних набавки у локалним јавним предузећима у осам општина Топличког, Златиборског, Пиротског и Зајечарског округа.

 

Циљеви пројекта

 

Општи циљ пројекта је повећано учешће грађана и организацја грађанског друштва у креирању и надзору над спровођењем локалних политика кроз учешће у процесу доношења локалног буџета и мониторинга начина трошења буџетских средстава, чиме се стварају предуслова за подизање квалитета живота у општинама и градовима у Србији.

Специфични пројектни циљеви су:

 • Подизање нивоа транспарентности буџетског процеса у општинама и градовима Топличког, Ужичког, Пиротског и Зајечарског округа;

 • Успостављање и развијање ефикасног система грађанског надзора над системом јавних набавки у локалним јавним предузећима у општинама и градовима Топличког, Ужичког, Пиротског и Зајечарског округа;

 • Мапирање слабих тачака у областима значајним за сузбијање корупције у систему јавних набавки;

 • Дефинисање прецизних и конкретних одговора (формулисање препорука) на постојеће корупцијске изазове у систему јавних набавки ;

 • Подизање нивоа свести на локалном и националном нивоу о потреби развијања механизама за ефикасну грађанску партиципацију у области јавних финансија.  


Циљне групе

 

 • Локална јавна предузећа у општинама и градовима Топличког, Златиборског, Пиротског и Зајечарског округа;

 • Јединице локалне самоуправе у Републици Србији, превасходно у окрузима обухваћеним пројектним активностима;

 • Организације грађанског друштва у Републици Србији заинтересоване за учешће у буџетском процесу на локалном нивоу, превасходно у општинама и окрузима обухваћеним пројектним активностима;

 • Грађани општина и округа обухваћиних пројектним активностима.


Активности

 

У периоду реализације пројекта Топлички центар за демократију и људска права, Грађанска читаоница Пиргос, Ужички центар за људска права и демократију и Тимочки клуб реализоваће активности које ће бити подељене у четири основне групе:

 • Анализа буџета и функционисања локалних јавних предузећа;

 • Мониторинг јавних набавки у локалним јавним предузећима;

 • Подизање нивоа грађанске партиципације;

 • Формулисање препорука за будуће активности у процесу надзора јавних набавки.

Основне пројектне активности биће праћене периодичним састанцима представника четири организације, који ће бити организовани у циљу анализе реализованих и прецизног дефинисања будућих пројектних активности.

 

Донатор

 Фонд за отворено друштво, Србија