12. март 2012. године

 

Грађани и правосуђе заједно против корупције

 

  

Позив за учешће на семинару за представнике организација грађанског друштва из Републике Србије
 

Топлички центар за демократију и људска права, Ужички центар за људска права и демократију и Удружење тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке реализују пројекат ’’Грађани и правосуђе заједно против корупције’’. Основни циљ пројекта је подизање улоге грађанског друштва у борби против корупције кроз успостављање ефективног мониторинга поступања тужилаштава у случајевима корупције у области јавних финансија.
 

У оквиру пројекта биће, између осталих активности, одржана два семинара за представнике организација грађанског друштва из Републике Србије које су активне у области борбе против корупције, четири семинара за тужиоце и заменике јавних тужилаца, два округла стола, успостављена и примењена методологија мониторинга поступања тужилаштава, припремљена и одштампана публикација.
 

Семинари се организују у циљу унапређења знања и вештина полазника у областима корупције у јавним финансијама и законског и институционалног оквира за поступање тужилаштава у случајевима корупције. Полазници семинара, припадници организација грађанског друштва из Републике Србије, биће упознати и са упоредноправним искуствима, а у оквиру овог сегмента пројектних активности биће успостављена методологија мониторинга рада тужилаштава у случајевим корупције у области јавних финансија. Семинари ће бити организовани од 29. марта до 01. априла 2012. године и од 26 – 29. априла 2012. године. Трошкови превоза, смештаја и исхране учесника у потпуности су покривени од стране организатора.
 

Попуњен пријавни формулар можете доставити на електронску адресу office@topcentar.org.rs или на факс 027/324493, до 22. марта 2012. године. О резултатима конкурса кандидати који су изабрани биће обавештени до 24. марта 2012. године.
 

Пријавни формулар