07. март 2016. године

 

Гангстерај уместо правде, поново

 

  

Већ афирмисана у кршењу закона и тешко завађена са правдом и моралом, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки поново је потврдила своју жалосну репутацију, али направила и важан искорак ка дну, чије се дубине још увек не назиру.
 

Поред већ виђеног поигравања са правом, ова “институција” је демонстрирала и отворено и директно непоштовање суда, прецизније, потпуно супротстављање наводима и налозима изнесеним у пресудама Управног суда у предметима “Прокоп” и “Услуге јавног превоза за град Ниш”.
 

Уместо да донесе нова и на закону заснована решења, усклађена са правним схватањима Управног суда изнетим у пресудама које су донете по тужбама грађанског надзорника – Топличког центра за демократију и људска права, Комисија је истрајала у подршци прекршиоцима закона и креаторима и извођачима коруптивних операција, који су тешко оштетили грађане Србије.
 

Без намере да након најновијег институционалног гангстераја одустане од борбе за правду и истину, Топлички центар за демократију и људска права је и против нових одлука Комисије подено тужбе Управном суду.
 

Од Управног суда, институције која је у претходном одлучивању показала интегритет и одговорност, очекујемо да поново пресуди у складу са законом и стави тачку на брутално гажење права и трагично поигравање са чињеницама.
 

Тужба за поништај решења Републичке комисије бр. 4-00-1495/2014 од 28.01.2016. године

Тужба за поништај решења Републичке комисије бр. 4-00-46/2015 од 04.02.2016

Решење Републичке комисије бр. 4-00-1495/2014 од 28.01.2016. године

Решење Републичке комисије бр. 4-00-46/2015 од 04.02.2016 године

Пресуда II-9 У. 10959/14 од 12.06.2015. године - Прокоп

Пресуда II-3 У. 4790/15 од 03.12.2015. године - Услуга превоза путника Ниш