13. новембар 2012. године

 

Дулић против јавности

 

  

У немоћи да докаже било шта од тврдњи изнетих у тужби против дела Коалиције за надзор јавних финансија и страху од нових доказа о његовим финансијским злоупотребама који ће на овом суђењу бити изнети, Дулић Оливер, Немањина 11, Београд, преко својих адвоката покушава да направи притисак на суд и издејствује искључење јавности из процеса који је сам иницирао.
 

У поднеску који је његов адвокат поднео суду, а у којем су истинита само имена странака у поступку, а чак и адреса тужиоца лажна, Дулић Оливер путем пуномоћника тражи од суда да у што краћем року донесе решење о искључењу јавности са главне расправе.
 

Јасни су мотиви тужиоца у овом поступку, против којег је, подсећамо, од стране специјалног тужиоца за организовани криминал подигнута оптужница због кривичног дела злоупотребе службеног положаја за које је запрећена казна затвора до 12 година, да покуша да издејствује искључење јавности. Јавности није био склон ни када је обављао посао министра и када је вршио милионске злоупотребе на рачун грађана Србије.
 

Коалиција за надзор јавних финансија сматра да, чак ни овако руинирано правосуђе, неће подлећи притиску оптуженог у предмету Нуба инвест. За сваки случај, подсећамо судију Весну Филиповић да су разлози за искључење јавности прецизно побројани у Закону о парничном поступку и да се ова мера може применити само ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, интереси јавног реда или разлози морала, као и кад се мерама за одржавање реда предвиђеним у закону не би могло обезбедити несметано одржавање расправе. Наравно, ниједан од ових услова није испуњен, тако да би примена ове мере била не само у супротности са цивилизацијским достигнућем какво је начело јавности, већ би представљала чин самовоље и отворила питање достојности и стручности судећег судије.
 

За разлику од Дулић Оливера, Коалиција за надзор јавних финансија предлаже да рочиште које ће бити одржано у Првом основном суду у Београду, Устаничка бр. 14, судница бр. 11, 15. новембра 2012. године са почетком у 13:00 часова, не само буде отворено за јавност, као што је и законом предвиђено, већ и да буде снимано. На овај начин биће сачувани и аудио и видео запис који ће специјални тужилац за организовани криминал моћи да користи приликом прикупљања доказног материјала за подизањe нове оптужнице против бившег министра животне средине и просторног планирања због вишемилионских финансијских злоупотреба почињених у периоду у којем је био запослен у Влади Републике Србије.
 

Поднесак тужиоца - судска стража и искључење јавности

Тужба

Одговор на тужбу

Изјава Дулић Оливера - 02. фебруар 2011. године - http://www.infobiro.tv/

Одговор Министарства животне средине, рударства и просторног планирања